Paradoks Srbije: Manje nezaposlenih, ali manje i zaposlenih

Srbija je imala manje nezaposlenih u prvom tromesečju 2020. godine, nego u poslednjem tromesečju 2019. To su zvanični podaci kojima bismo mogli da se pohvalimo. Problem – koji deluje kao paradoks – jeste u tome što Srbija, kada se uporede ova dva perioda ima i daleko manje zaposlenih.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), broj nezaposlenih u Srbiji u prvom kvartalu 2020. godine je, u poređenju sa poslednjim kvartalom 2019. godine, opao za 3.800. Međutim, kada se uporede isti periodi, broj zaposlenih je smanjen za 60.800.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sarita Bradaš, saradnica Fondacije Centra za demokratiju, navela je da je u poslednjem kvartalu 2019. godine bilo zaposleno 2.938.200 radnika, a u prvom 2020. godine 2.877.400.

Takva nelogičnost se, objasnila je za agenciju Beta, može objasniti činjenicom da je dobar deo radnika koji su ostali bez posla u vreme vanrednog stanja koje je počelo 15. marta zbog pandemije, odustao od traženja posla. Zato nisu registovani kao nezaposleni u Republičkom zavodu za statistiku (RZS).

„Ti radnici, koji su ostali bez posla, ako četiri nedelje nisu aktivno tražili posao, prešli su u ‘neaktivnost’ i ne računaju se kao nezaposleni“, rekla je Bradaš.

Dodala je da takva razlika u smanjenju broja zaposlenih između prvog tromesečja 2020. i četvrtog tromesečja 2019. ne može da se tumači sezonskim oscilacijama. Te oscilacije, naime, ni do sada nisu bile tolike. Ako se posmatra poslednji kvartal 2018. godine i prvi 2019. razlika u broju zaposlenih je samo 6.900.

Od 60.800 radnika za koliko je smanjen broj zaposlenih u formalnom i neformalnom sektoru najveći broj njih je ostao bez posla (51.400) u neformalnom sektoru.

Od tih 51.400 ljudi koji su ostali bez posla, najveći broj je onih koji su bili samozaposleni. Oni su radili van sektora poljoprivrede, uglavnom u malim, preduzetničkim radnjama.

Bradaš je rekla da tačne podatke o broju radnika koji su ostali bez posla ima Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. Oni te podatke imaju na osnovu odjava poslodavaca o broju radnika koji su ostali bez posla, a radili su na neodređeno ili određeno vreme ili po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Izvor: Beta
Fotografijarawpixel.com

Podsećamo: