Početna Magazin Godine Najjače oružje protiv fibromijalgije jesu aerobne vežbe

Najjače oružje protiv fibromijalgije jesu aerobne vežbe

Kod osoba koje pate od fibromijalgije, lečenje treba da bude individualizovano i treba da budu uključene nefarmakološke metode koje su često efikasnije od lekova. 

To je tvrdio nemački istraživač Vinfrid Hojzer na ovogodišnjem Kongresu Evropske lige protiv reumatizma (European League Agianst Rheumatism – Eular), izveštava sajt Medscape.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Aerobne vežbe su najefikasnije oružje koje imamo„, smatra dr Hojzer. U lekove za terapiju fibromijalgije spadaju GABA analozi (antiepilepični lekovi), kao što su gabapentin i pregabalin i neki antidepresivi kao što su duloksentin i milnacipran. Nefarmakološke terapije obuhvataju aerobne vežbe, akupunkturu i psihoterapiju.

Istraživanja pokazuju da lekovi imaju efekat, ali taj efekat nestaje sa prestankom uzimanja lekova, kaže Hojzer. Sa druge strane, za vežbe je konstatovan produženi efekat koji traje godinu ili dve. Kada je reč o kognitivno-bihejvioralnoj psihoterapiji, ona ima uticaja na bol i invaliditet (hendikep), ali ovaj uticaj je slab, konstatuje ovaj naučnik.

Prilikom odluke o lečenju mora se uzeti u obzir tolerancija, bezbednost, troškovi i spremnost pacijenta da nastavi lečenje
, kaže Hojzer. A lečenje mora da obezbedi značajan stepen olakšanja bola. „Ako zaista želimo da znamo šta deluje u kliničkoj praksi, moramo ići dalje od randomiziranih kontrolisanih istraživanja koje isključuju veliki broj pacijanata koje u kliničkoj praksi posmatramo u stvarnom svetu. Moramo zaroniti u banke podataka i izveštaje potrošača“, kaže.

Na primer, američka Nacionalna banka podataka za reumatske bolesti sadrži podatke o 3.123 ljudi sa fibromijalgijom koje su pratili 11 godina. Nikakvo poboljšanje nije primećeno kada je u pitanju umor ili funkcionalno stanje, a poboljšanje kada je u pitanju bol bilo je slabo (0,2 na skali od 10).

Dr Hojzer preporučuje postepeni pristup lečenju fibromijalgije. Blaži oblici bolesti mogu se tretirati tako što će pacijant biti pod lekarskim nadzorom i biti podstican da se uključi u redovne fizičke i mentalne aktivnosti. Umerene oblike fibromijalgije treba tretirati aerobnim vežbama i privremenom ograničenom upotrebom lekova. Za teške oblike fibromijalgije, on preporučuje aerobne vežbe, lekove i psihotretmane, kao i psihofarmakološko lečenje psiholoških problema, kao što je depresija, koji bi mogli da prate oboljenje.