Isplata 20000 dinara za penzionere od 10. februara

Isplata po 20000 dinara za penzionere počinje od 10. februara, objavio je Republički zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO).

Fond PIO je 28. januara 2022. godine objavio na svom sajtu da isplata novčane pomoći za penzionere od po 20.000 počinje od 10. februara.

U pitanju je „poklon države“ penzionerima koji je prvo najavio Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije tokom gostovanja na RTS-u avgusta 2021. godine. Narodna skupština je krajem novembra 2021. godine usvojila budžet za 2022. godinu. Budžetom je planirana i isplata novčane pomoći za penzionere od po 20000. Zatim je, opet Vučić, sredinom decembra 2021. godine rekao da će isplata ove pomoći početi „iza 15. februara„.

Fond PIO je sada precizirao kada počinje isplata ove novčane pomoći penzionerima. Ako je sudeći po objavi u kojoj se navodi da će isplata biti izvršena „svim korisnicima penzija“ bez ograde da treba da budu građani Republike Srbije, po 20.000 će dobiti i oni korisnici penzija Fonda PIO Republike Srbije koji ne žive na teritoriji ove države.

Sa druge strane, ako je se pomoć isplaćuje samo korisnicima penzija i korisnicima prava na privremenu naknadu, do 150.000 najstarijih građana Srbije koji nemaju nikakva primanja ostaće ponovo bez novčane pomoći. (V: Do 150.000 starih ostaje bez novčane pomoći države)

Obaveštenje Fonda PIO o isplati novčane pomoći

„U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 20. januara 2022. godine Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje izvršiće isplatu novčane pomoći u iznosu od 20.000,00 dinara svim korisnicima penzija, korisnicima prava na privremenu naknadu − invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, u skladu sa članovima 223 i 225 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Fonda.“

„Isplata novčane pomoći vršiće se počev od 10. febuara 2022. godine svim korisnicima kojima je rešenjem o ostvarivanju prava utvrđen datum korišćenja zaključno sa 31. januarom 2022, bez obzira na datum donošenja rešenja. Isplata pomoći korisnicima koji su pravo ostvarili zaključno sa 31. januarom ove godine a nisu obuhvaćeni isplatom od 10. februara, biće izvršena jednokratno, nakon uspostavljanja isplate penzija.“

Fotografija: Penzin