Početna Magazin Godine Srbija Gerontološki centar Subotica

Gerontološki centar Subotica

Gerontološki centar Subotica

Gerontološki centar Subotica, socijalno zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih i starih lica, osnovan je 1977. godine, integracijom Centra za kućnu negu, Doma za odrasla lica, Doma za negu i objekta „Dudova Šuma“.

Gerontološki centar svoju delatnost realizuje kroz oblike vaninstitucionalne i institucionalne zaštite: 
  • Otvorena zaštita – gerontološki klubovi
  • Otvorena zaštita – služba za kućnu negu i pomoć u kući
  • Obezbeđivanja određenih usluga stanarima objekta „Zaštićeno stanovanje“
  • Institucionalna zaštita – smeštajem u Dom „Dudova šuma“, Dom za negu i Dom za odrasla lica.
Fotografija preuzeta sa sajta Gerontološkog centra Subotica.