Čovek i smrt Foto albumi

Život sa mrtvima – gradska groblja kao urbane oaze

Gradovi rastu do neslućenih razmera pa je svaki komad zemlje dragocen i treba iskoristiti postojeća groblja kao urbane oaze tišine.


Tokom desetina hiljada godina razvoja civilizacije čovek je živeo u neposrednoj blizini svojih predaka, a ni danas nije neobično u domovima širom sveta, na centralnom mestu u kući, videti urnu sa pepelom pokojnika, bliskih rođaka stanara kuće. 

Ipak, poslednjih decenija, sa brojnim drugim velikim društvenim promenama, za mnoge je smrt, i sve oko nje, postala neka vrsta tabua o kome se govori samo uz prideve “bizarno”, “strašno”, itd.

Sa druge strane, ako gradovi rastu do neslućenih razmera a svaki komad zemlje je dragocen (i skup), treba li iskoristiti postojeća groblja kao urbane oaze tišine, uz sav pijetet onima koji na njima počivaju?

Ovo se sve češće pitaju i urbanisti u razvijenim evropskim zemljama, ukazujući na udaljenost grobalja i predaka, od potomaka koji žive u gradovima koji više nisu dovoljno malog obima da bi groblja mogla prosto biti raspoređena po njihovim obodima. Neki čak predlažu i integraciju parcela namenjenih prvenstveno mrtvima u urbana jezgra uz objašnjenje da bi to donelo ekološke, ekonomske, pa i duševne dobrobiti za nove generacije.

Fotografija pokazuje kako to izgleda na jednom groblju u Berlinu – kafić “Štraus” posećuju turisti i stanovnici Berlina, trudnice sa decom, studenti ili poslovni ljudi.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija