Besplatno spirometrijsko testiranje u DZ Voždovac

Besplatno spirometrijsko testiranje, sa ciljem ranog otkrivanja hroničnih plućnih bolesti, vršiće se u DZ Voždovac.

Besplatno spirometrijsko testiranje može se obaviti 17. decembra 2019. godine u Domu zdravlja Voždovac. Akcija će se sprovoditi od 12 do 16 sati u centralnom objektu ovog doma zdravlja.

Spirometerijsko testiranje vrši se kako bi se hronične opstruktivne bolesti pluća otkrile u ranoj fazi.

Akcija se sprovodi u saradnji sa Gradskim zavodom za plućne bolesti i tuberkulozu.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, hronična opstruktivna bolest pluća je jedan od vodećih uzroka smrti. Zato je važno rano otkrivanje i adekvatno lečenje te bolesti, posebno kod onih grupa stanovništva koje su izložene duvanskom dimu.

Izvor: Telegraf
Fotografija: Dmitry Ermakov sa Unsplash

Podsećamo:

Dokazano da ishrana bogata jogurtom i vlaknima doprinosi smanjivanju rizika od raka pluća. V: Ishrana bogata jogurtom i vlaknima – manji rizik od raka pluća

Rak pluća mahom ne pruža rane znakove bolesti, ali kašalj koji ne prolazi, ili onaj uz koji izlazi krv, često su dokaz da je rak prisutan. Osim toga, simptom je i bol u grudima koji je uvek prisutan. V: Pet vrsta raka kod muškaraca – Rani simptomi

Društvene starije osobe imaju mnogo bolju plućnu funkciju. Što više društvenih uloga jedna osoba ima, to bolje za njena pluća. V: Starije osobe sa aktivnim društvenim životom imaju zdravija pluća