6 karakteristika mudrosti

Mudrost olakšava život osobi koja je poseduje. Ali šta je to što čini mudrost? Za koje osobe se može reći da su mudre? Naučnici su izdvojili šest karakteristika mudrosti koje su opšteprihvaćene u različitim kulturama i literaturi.

Pojam mudrosti je veoma star. Poslednjih godina izaziva novo interesovanje u psihologiji. Razlog za to je to što ova osobina ličnosti utiče na fizičko i mentalno zdravlje, blagostanje, osećaj sreće i zadovoljstvo životom, lično majstorstvo i otpornost. Ovo se navodi u istraživanju objavljenom 2017. godine u časopisu Journal of Psychiatric Research.

Mudrost se često, u svesti ljudi, veže za stariju životnu dob. Razne kulture mudre ljude prikazuju kao stare. Međutim, svi poznaju neke starije osobe koje se ne bi mogle nazvati mudrim. Verovatno je za sticanje mudrosti potrebno iskustvo koje se stiče vremenom, ali su potrebni i drugi preduslovi, odnosno osobine.

Kako je to lepo sročio Oskar Vajld: „Sa starošću dolazi mudrost, ali ponekad starost dođe sama“.

Ali šta je mudrost? Koje su to karakteristike ljudi koje mi smatramo mudrim? Mudrost se sastoji od veze između kognitivnih, emocionalnih i društvenih procesa koji su uključeni u donošenje svakodnevnih odluka.

6 opštepriznatih karakteristika mudrosti

Dilip V. Jeste, psihijatar i neuronaučnik sa Kalifornijskog univerziteta u San Dijegu i njegove kolege su pregledali različite definicije mudrosti date u psihološkoj i filozofskoj literaturi.

Identifikovali su šest opštepriznatih komponenti mudrosti:

  1. opšte znanje o životu i odlukama u vezi sa društvom – sposobnost davanja dobrih saveta, znanje i veštine neophodne za upravljanje sopstvenim životom;
  2. upravljanje osećanjima – upravljanje afektima i samokontrola;
  3. prodruštveno ponašanje – empatija, saosećanje, altruizam i osećaj pravičnosti;
  4. samorefleksija – sposobnost da osoba samu sebe razume i potreba za tim, razumevanje na dubokom nivou sopstvenih postupaka;
  5. tolerisanje drugačijih vrednosti – odsustvo potrebe da se osudi i prihvatanje drugih sistema vrednosti;
  6. odlučni duh – sposobnost brzog i efikasnog donošenja odluka.

Smatra se da mudrost nije skup različitih osobina. Mudrost je entitet koji proizilazi iz međusobnog delovanja ovih različitih oblasti, naglašavaju naučnici.

Dilip V. Jeste i njegove kolege razvili TEST, skalu mudrosti San Dijega (San Diego Wisdom Scale – SD-WISE). Ona se sastoji od 24 tačaka kojima se procenjuju ovih šest komponenata.

Fotografija: Nadir sYzYgY na Unsplash

Preporučujemo za čitanje i tekstove: