Magazin Godine Život i godine

5 činilaca mudrosti

Tokom dve prethodne decenije, u psihologiji je obnovljeno zanimanje za istraživanje drevne teme – mudrosti. Ona je naročito interesovala istraživače koji se bave fazama razvoja kod odraslih i pozitivnim aspektima starenja.

Iako je dato nekoliko definicija mudrosti, ona se generalno vidi kao kompetentna upotreba znanja i iskustava za poboljšanje sopstvene i dobrobiti drugih.

Šta razlikuje osobu koja je sposobna za mudrost od one koja to nije? Predloženo je nekoliko dimenzija (ili činilaca) mudrosti. Na osnovu pregleda literature, psiholog Džefri Din Vebster predložio je, 2003. godine, pet dimenzija:

  • Iskustvo 

Nema mudrosti bez bogatih i raznovrsnih iskustava. Iskustva koja su zahtevala donošenje teške odluke, ona koja se tiču životnih prelaza, ona koja izlažu čoveka lošim stvarima u životu (npr. nepoštenje)… naročito pogoduju razvoju mudrosti. Budući da je priroda iskustva važna, mudrost nije automatski povezana sa starošću.

  • Emocionalna regulacija 

Za mnoge istraživače, osetljivost na afekte i regulacija emocija ključni su elementi mudrosti. Izlaganje širokom spektru ljudskih emocija i njihova pravilna regulacija, sposobnost da se razlikuju suptilne i izmešane emocije, prihvatanje i otvorenost ka pozitivnim i negativnim emocionalnim stanjima i konstruktivna upotreba emocija doprinose mudrosti.

  • Sećanje i refleksivnost 

Procenjivačko razmišljanje o sopstvenoj prošlosti i njegova pomoć u formiranju i održavanju identiteta, razumevanja svojih snaga i slabosti, rešavanju probema, prilagođavanju izazovima i razvoju šireg pogleda na budućnost.

  • Otvorenost 

Pošto se problemi određuju na različite načine, otvorenost ka idejama, informacijama i alternativnim mogućim rešenjima optimizuje napore osobe da efikasno prevaziđe prepreke.

  • Humor 

Neka istaživanja ukazuju na to da mudar čovek prepoznaje, ceni i koristi humor u različitim kontekstima i u različite svrhe. Određene vrste humora pospešuju priznavanje ironije, smanjenje stresa kod sebe i kod drugih i jačaju društvene odnose.

Literatura na engleskom:


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija