Početna Magazin Godine 5 činilaca mudrosti

5 činilaca mudrosti

Tokom dve prethodne decenije, u psihologiji je obnovljeno zanimanje za istraživanje drevne teme – mudrosti. Ona je naročito interesovala istraživače koji se bave fazama razvoja kod odraslih i pozitivnim aspektima starenja.

Iako je dato nekoliko definicija mudrosti, ona se generalno vidi kao kompetentna upotreba znanja i iskustava za poboljšanje sopstvene i dobrobiti drugih.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Šta razlikuje osobu koja je sposobna za mudrost od one koja to nije? Predloženo je nekoliko dimenzija (ili činilaca) mudrosti. Na osnovu pregleda literature, psiholog Džefri Din Vebster predložio je, 2003. godine, pet dimenzija:

  • Iskustvo 

Nema mudrosti bez bogatih i raznovrsnih iskustava. Iskustva koja su zahtevala donošenje teške odluke, ona koja se tiču životnih prelaza, ona koja izlažu čoveka lošim stvarima u životu (npr. nepoštenje)… naročito pogoduju razvoju mudrosti. Budući da je priroda iskustva važna, mudrost nije automatski povezana sa starošću.

  • Emocionalna regulacija 

Za mnoge istraživače, osetljivost na afekte i regulacija emocija ključni su elementi mudrosti. Izlaganje širokom spektru ljudskih emocija i njihova pravilna regulacija, sposobnost da se razlikuju suptilne i izmešane emocije, prihvatanje i otvorenost ka pozitivnim i negativnim emocionalnim stanjima i konstruktivna upotreba emocija doprinose mudrosti.

  • Sećanje i refleksivnost 

Procenjivačko razmišljanje o sopstvenoj prošlosti i njegova pomoć u formiranju i održavanju identiteta, razumevanja svojih snaga i slabosti, rešavanju probema, prilagođavanju izazovima i razvoju šireg pogleda na budućnost.

  • Otvorenost 

Pošto se problemi određuju na različite načine, otvorenost ka idejama, informacijama i alternativnim mogućim rešenjima optimizuje napore osobe da efikasno prevaziđe prepreke.

  • Humor 

Neka istaživanja ukazuju na to da mudar čovek prepoznaje, ceni i koristi humor u različitim kontekstima i u različite svrhe. Određene vrste humora pospešuju priznavanje ironije, smanjenje stresa kod sebe i kod drugih i jačaju društvene odnose.

Literatura na engleskom: