Početna Magazin Godine Društvo Zvezdara: Mreža podrške porodicama sa dementnim članom

Zvezdara: Mreža podrške porodicama sa dementnim članom

Zvezdara: Mreža podrške porodicama sa dementnim članom

Gradska opština Zvezdara, u saradnji sa partnerima iz oblasti socijalne zaštite, pokrenula je inicijativu za uspostavljanje Mreže podrške za porodice sa problemom dementnog člana.

Fotografija iz teksta o filmu „La Demora“

Gradska opština Zvezdara, u saradnji sa partnerima iz oblasti socijalne zaštite: Gerontološkim centrom Beograd, Gradskim centrom za socijalni rad – Odeljenje Zvezdara, Domom zdravlja Zvezdara i udruženjima građana „Okrilje“ i „Hleb života“ pokrenula je inicijativu za uspostavljanje Mreže podrške za porodice sa problemom dementnog člana.

U Domu zdravlja Zvezdara, 25. avgusta 2015. godine, održan je sastanak predstavnika navedenih institucija koje već godinu dana rade na pripremi za uspostavljanja Mreže podrške za porodice sa problemom dementnog člana.

Sastanku su prisustvovale predstavnice relevantnih institucija:

  • Mr. Radmila Urošević, pomoćnica šefa Odeljenja za društvene delatnosti GO Zvezdara i koordinatorka Volonterskog servisa Zvezdare
  • Suzana Mišić, direktorka Gerontološkog centra Beograd
  • Tamara Bojić, PR Gerontološkog centra
  • Mr. sci. dr Slavica Golubović, psihijatar
  • Dubravka Gavrilović, rukovodilac Odeljenja Zvezdara Gradskog centra za socijalni rad
  • Snežana Šarić, koordinatorka Humanitarne organizacije „Hleb života“

Prvi korak u radu Mreže biće otvaranje Info-centra Gerontološkog centra Beograd, koji će biti okosnica informisanja građana, koji će telefonom moći da dobiju besplatne informacije od svih navedenih socijalnih partnera iz Mreže o uslugama i programima pomoći i podrške.

Planira se i svakodnevni rad u prostoru u ulici Kraljice Natalije, koji će svakog radnog dana biti otvoren i dostupan građanima.

Kao početak promotivne akcije, najavljene su i aktivnosti na trgu ispred GO Zvezdara 21. septembra 2015. godine od 12 do 16 časova povodom Međunarodnog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti, kada će se promo materijalom u direktnom kontaktu sa građanima predstaviti Mreža podrške za pojedince i porodice obolelih od demencije.


Radmila Urošević govorila je o projektu i njegovim ciljevima:

„Mi smo se okupili pre godinu dana, prosto smo prepoznali problem dementnih osoba, posebno njihovih porodica koje su nosioci dugogodišnje brige i nege za svoje dementne članove, kao i situaciju u kojoj se oni nalaze. Nažalost, činjenica je da su oni prepušteni sami sebi i da ne postoji mesto, adresa, telefon na koji mogu da se obrate, dobiju pomoć i podršku, da se osnaže.

„Cilj ovog našeg jednogodišnjeg rada je da se uspostavi Mreža podrške osobama obolelih od Alchajmera i njihovim porodicama, imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazimo, problem sa budžetom, ograničenjem u zapošljavanju novih profesionalaca, mi smo se fokusirali na svoje dosadašnje iskustvo i znanje i resurse kojima raspolažemo, kako ne bismo čekali uslove, jer čekajući uslove, verovatno bi još dosta vremena proteklo, a mi ne možemo da dozvolimo da te porodice i dalje budu prepuštene same sebi.

„Događaj koji pripremamo na trgu ispred Opštine 21. septembra 2015. dobar je povod da ova tema bude još vidljivija u javnosti. Ne radi se o projektu koji je oročen, naše aktivnosti će krenuti od septembra u kontinuitetu. Da bismo taj kontinuitet ostvarili mi ćemo morati da apliciramo kod različitih fondova domaćih i stranih. To je jedan veoma važan posao koji u ovom trenutku pomera granice sistema socijlane zaštite budući da je ova kategorija naših sugrađana zapostavljena.


Suzana Mišić, direktorka Gerontološkog centra Beograd, rekla je:

„Neka istraživanja pokazuju da je svaka četvrta osoba ugrožena ovom bolešću, a Gerontološki centar Beograd ima određene kapacitete za zbrinjavanje osoba sa ovim problemom. Mi smo, nažalost, prilično dugo bili usamljeni kao institucija koja se bavi ovim problemom, i formiranje Mreže podrške osobama obolelim od demencije kao i članovima njihovih porodica je jako važno i veoma značajno. Imati u porodici osobu obolelu od demencije nije problem samo te porodice i osobe obolele već je to problem čitavog društva.


Slavica Golubović, psihijatar, ističe značaj projekta:

„Jako je značajan čitav ovaj projekat zato što, u Srbiji, dijagnostika osoba koje su obolele od demencije je na jako niskom nivou, i u čitavoj zemlji postoje samo dve ustanove koje se bave dijagnostikom, samim tim ni dijagnostika nije završena do kraja pa tako ni ono što porodice kada se suočavaju sa problemom obolelog člana imaju kao neku vrstu podrške.”


Dragana Trifunović Balanović govorila je o ulozi Doma zdravlja:

„Ovo je dobra priča i dobar projekat jer je Srbija zemlja starih i životni vek se produžio. Nismo okrenuti samo mladosti i nezaposlenosti. Nekako smo zapostavili naše stare, mi se vodimo kao zemlja sa visokim životnim prosekom, tako da je ovaj projekat zapravo samo nastavak Seniorskog kluba, Volonterskog servisa u sklopu kojih se važnim pitanjima iz ove oblasti bave i lokalna zajednica na opštinskom nivou, ali i Grad i država Srbija. Dom zdravlja Zvezdara je uvek, kad prepozna ovakav projekat i dobru priču, strateški partner. Uvek kažem da je Dom zdravlja veliki regrutni centar, ovde dođete i po savet i po zdravlje i po osmeh i po lek.”


Dubravka Gavrilović, rukovodilac Centra za socijalni rad – Odeljenje Zvezdara, objašnjava:

„Mislim da je jako značajno da mi dobro sarađujemo sa Opštinom koja je inicijator ove cele priče. Mislim da smo vrlo bitni u celom tom sistemu s obzirom da mi na licu mesta radimo sa korisnicima, evidentiramo porodice koje imaju te probleme, pružamo različite usluge iz domena socijalne zaštite, smeštaj tih korisnika, podršku porodici, tako da mislim da smo u tom smislu kao partneri vrlo bitni, jer smo na izvoru informacija i radimo sa starim licima. Osnivanje Mreže znači pružanje podrške da te porodice osete da nisu same i da imaju podršku kako u lokalnoj zajednici tako i u celom društvu.


Snežana Šarić, NVO „Hleb života” govorila je o značaju edukovanja stanovništva:

„Mi se nalazimo u mreži NVO HumanaS. Mi i još jedna organizacija „Okrilje”, bili smo inicijatori da se krene sa informisanjem javnosti o ovom problemu, pa smo u prošloj godini pripremili jednu manifestaciju koja je imala edukativno-zabavni karakter, znači stari su promovisali svoje aktivno starenje uz segmente predavanja o demenciji, Alchajmerovoj bolesti. Smatramo da je edukacija izuzetno važna, uz informisanje javnosti. Edukacija je vrlo bitna i za stručna lica i za volontere. Naša organizacija vodi brigu o starima i susrećemo se sa problemima na terenu, pri pružanju pomoći u kući i nege starih i zato smo sve to i pokrenuli. Shvatili smo da, pored zdravstva, država i društvo moraju da krenu u borbu protiv demencije i Alchajmerove bolesti.“

U vezi sa ovom temom, pročitajte i tekstove: