Završena javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti od buke

Nacrt Zakona o zaštiti od buke nedavno je prošao kroz javnu raspravu. Pre usvajanja ovog zakona, ostalo je da se razmotre 132 predloga.

Među glavnim zamerkama nalaze se one koje se tiču ovlašćenja i stručnosti, kao i dovoljnog broja komunalnih milicajaca koji će biti zaduženi za merenje na terenu.

Stručne organizacije, kao i građani upravnici stambenih zgrada izneli su svoje mišljenje o nacrtu Zakona o zaštiti od buke. Na nedavno održanoj javnoj raspravi čule su se primedbe u vezi sa nadležnošću Komunalne milicije. Između ostalog, ovaj zakon će omogućiti da Komunalna milicija dobije ista ovlašćenja kao i stručne organizacije koje su uložile sredstva u opremu i ljudske resurse kako bi ispunile propisane uslove za merenje.

Mala je verovatnoća da će Komunalna milicija zaposliti stručnjake u oblasti merenja buke, smatraju građani. Ministarstvo za zaštitu životne sredine naglasilo je da „će razmotriti svoje ljudske resurse“ ako komunalci dobiju ovlašćenja da mere buku u ugostiteljskim objektima.

Načelnici Komunalne milicije iz pojedinih gradova naglasili su da je Zakon o komunalnoj miliciji već istakao uslove koje komunalni milicionar mora da ispuni. Propisivanje nekih novih, posebnih uslova, kao što je merenje buke, navode, neće biti moguće, zbog malog broja zaposlenih.

U Beogradu se, zbog sve izraženijeg problema povećane buke, planira da se postave senzori na lokacijama koje su prepoznate kao „žarišta“. Navode da bi ovi senzori služili i da se prikupe podaci i omogući da nadležni za kontrolu postupaju u okviru svojih nadležnosti.

„Planirana je montaža senzora na najviše 50 lokacija. Firma koja radi merenje obavezuje se da dostavlja tri periodična izveštaja za tromesečni period“, navedeno je u javnoj nabavci.

Nacrt Zakona o zaštiti od buke bi, kada budu bile usvojene izmene, trebalo da se nađe pred poslanicima. Nakon usvajanja i primene u praksi, videćem da li će promeniti stanje na terenu.

Izvor: Novosti
Fotografija: C D-X za Unsplash

Moglo bi vas zanimati: