Zaštitnik građana: Nadležni organi obavezni da poštuju rokove

Nadležni organi obavezni su da poštuju rokove, podsetio je zaštitnik građana Zoran Pašalić. „Ćutanje administracije“ je jedan od problema na koji se građani najviše žale ombudsmanu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Zoran Pašalić je nakon dolaska na mesto Zaštitnika građana 2017. godine uveo praksu „Otvorena vrata Zaštitnika građana“. U okviru ove prakse i danas, 28. jula 2023. godine ombudsman je razgovarao sa građanima iz cele Srbije.

Građani se Zaštitniku građana najviše žale na rad republičkih fondova za zdravstveno, penziono i invalidsko osiguranje, kao i na rad građevinske inspekcije i lokalnih centara za socijalni rad.

Građani su se Zaštitniku građana danas najviše prituživali na probleme koje imaju u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja. Takođe su se žalili na probleme iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, kao i na rad lokalnih centara za socijalni rad zbog prepreka u ostvarivanju Ustavom i zakonom garantovanih prava.

Podsećamo da su se i 2022. godine građani najviše žalili na uslove lečenja, ali i na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

„Godinama unazad dobijamo brojne pritužbe građana na ‘ćutanje administracije’ jer uopšte ne postupaju ili sa velikim zakašnjenjem postupaju po zahtevima građana. Podsećam nadležne organe da su obavezni po zakonu da postupaju u određenim rokovima po zahtevima i pritužbama jer građani moraju pravovremeno da dobiju informaciju koja bi im pomogla“, rekao je Zoran Pašalić.

Prijem građana u sedištu Institucije Zaštitnika građana traje već šest godina. Ova praksa je bila privremeno prekinuta samo tokom vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije koronavirusa u martu 2020. godine. Odmah nakon okončanja te situacije obnovljena je praksa ličnih susreta i razgovora Zaštitnika građana sa građanima.

Izvor: Ombudsman