Zaštitnik građana: Propusti u slučaju ubistva u domu za stare na Bežanijskoj kosi

U slučaju ubistva u domu za stare na Bežanijskoj kosi, zaštitnik građana utvrdio je propuste u radu organa socijalne zaštite i nadležne inspekcije Ministarstva za rad. U pitanju je slučaj kada je jedan korisnik doma za stare lišio života drugog početkom januara 2023. godine. Ombudsman je tražio i preispitivanje rada komisije koja je odlučivala o prijemu tog korisnika.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Nakon što su mediji preneli da je korisnik usluga Gerontološkog centra Beograd RJ Dom „Bežanijska kosa“ u Zemunu usmrtio drugog korisnika smeštenog u toj ustanovi, Zaštitnik građana je pokrenuo postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Centra za socijalni rad Stara Pazova i tog gerontološkog centra. Postupak je pokrenuo 11. januara 2023. godine po sopstvenoj inicijativi.

Zaštitnik građana je utvrdio da je Dom „Bežanijska kosa“ napravio propust u radu. Dom je, naime, izvršio prijem korisnika, koji je lišio života drugog korisnika, bez potpune dokumentacije, odnosno bez uverenja o zdravstvenom stanju. Sa svoje strene, Inspekcija socijalne zaštite Ministarstva za rad propustila je da, prilikom vanrednog nadzora nad radom Doma „Bežanijska kosa“, utvrdi ovaj propust.

Zaštitnik građana je još utvrdio da podaci o zdravstvenom stanju korisnika nisu bili poznati Centru za socijalni rad Stara Pazova prilikom početne procene korisnika, ni Gerontološkom centru Beograd – Dom „Bežanijska kosa“ prilikom njegovog prijema. Nalaz i mišljenje lekara za ovog korisnika, koje je njegov srodnik naknadno dostavio domu „Bežanijska kosa“ tek nakon njegovog prijema u dom, pokazali bi da njegovo zdravstveno stanje predstavlja kontraindikaciju za smeštaj u ustanovu za odrasle i starije. Na osnovu takvog zdravstvenog stanja on ne bi mogao biti smešten u dom za stare na Bežanijskoj kosi. Međutim, ta ustanova nije raspolagala informacijama o njegovom zdravstvenom stanju u vreme prijema.

Kao propust nadležne Inspekcije socijalne zaštite Zaštitnik građana je utvrdio i to što prilikom nadzora nad radom privatnog doma za stare u kojem je prethodno boravio korisnik koji je nije utvrdila da li je ovaj dom uredno vodio dokumentaciju o korisniku za vreme njegovog boravka. Naime, Zaštitnik građana je uvidom u dosije korisnika koji je vođen u privatnom domu utvrdio da je privatni dom imao saznanja o zdravstvenom stanju korisnika i da je procenio kao njegove prioritetne potrebe davanje redovne terapije, odlazak kod izabranog lekara u domu zdravlja i kod lekara specijaliste na redovne kontrole, kao i očuvanje i stabilizaciju opšteg zdravstvenog stanja korisnika.

Međutim, iz dosijea korisnika se nije moglo utvrditi da li je terapija korisniku zaista i davana i koja terapija je bila u pitanju, kao i da li su obavljani potrebni zdravstveni pregledi, niti je inspekcija socijalne zaštite ovo utvrđivala prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

Zaštitnik građana traži od Inspekcije socijalne zaštite da ponovo izvrši nadzor nad radom privatnog doma za stare kako bi se utvrdilo da li je usluga socijalne zaštite koja mu je pružana (uključujući redovno davanje terapije i obavljanje zdravstvenih pregleda) bila u skladu sa propisima i standardima ili je ovaj korisnik bio zdravstveno zanemaren i zapušten kada je napustio privatni dom i započeo korišćenje usluge u domu „Bežanijska kosa“, u kojem je došlo do tragičnog događaja.

Zaštitnik građana je utvrdio i da je Komisija za prijem korisnika doma „Bežanijska kosa“ napravila propust pri razmatranju medicinske dokumentacije prilikom prijema ovog korisnika jer je uvažila specijalističke izveštaje lekara i nalaz lekara iz privatnog doma zdravlja uprkos tome što su sačinjeni skoro isključivo na osnovu informacija koje je lekar dobio od srodnika i od korisnika lično. Zbog toga je Zaštitnik građana preporučio da Komisija ubuduće dokumentaciju koja se dostavlja prilikom prijema smatra potpunom samo ukoliko sadrži i lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju korisnika i drugu dokumentaciju na osnovu koje se mogu dobiti informacije o trenutnoj dijagnozi, istoriji bolesti i kontraindikacijama, a od nadležnog ministarstva traži da uputi instrukciju svim gerontološkim centrima sa istom preporukom.

Takođe, od direktora doma „Bežanijska kosa“ Zaštitnik građana traži da preispita rad Komisije u konkretnom slučaju, kao i da članove komisije upozna sa preporukom Zaštitnika građana radi budućeg postupanja. Ova ustanova treba i da dopuni Pravilnik o korišćenju usluge domskog smeštaja tako što će propisati da korisniku prestaje smeštaj ukoliko se utvrdi prikrivanje informacije o zdravstvenom stanju korisnika kako bi korisnik bio primljen u ustanovu, a nadležno ministarstvo da uputi instrukciju svim gerontološkim centrima da u svojim internim aktima propišu iste uslove o prestanku smeštaja.

Izvor: Ombudsman
FotografijaRad Cyrus sa Unsplash