Javna rasprava o Predlogu strategije za unapređenje položaja starijih lica

Počela je javna rasprava o Predlogu strategije za unapređenje položaja starijih lica. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju poziva sve zainteresovane da se uključe i doprinesu stvaranju ovog strateškog dokumenta Republike Srbije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Snaga prijateljstva – Amity

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju započelo je javnu raspravu o Predlogu strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srbiji. Rasprava će trajati do 15. avgusta 2023. godine. Ovaj strateški dokument, ukoliko bude bio donesen, važiće u periodu od 2024. do 2030. godine.

Podsećamo, Nacionalna strategija o starenju postojala je u periodu od 2006. do 2015. godine. Iako je 2015. godine urađena evaluacija i dati predlozi za novi strateški okvir, nova strategija nije doneta.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju poziva sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o predlogu strategije starijih. Donošenje ovog, kako naglašavaju, veoma bitnog strateškog dokumenta, jedan je od prioriteta rada Ministarstva.

Imajući u vidu potrebe ove veoma osetljive i specifične kategorije stanovništva, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju iniciralo je izradu Predloga strategije za unapređenje položaja starih. Bila je oformljena Radna grupa koja je izradila Predlog strategije. Radnu grupu su činili predstavnici nadležnih ministarstava, organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Populacioni fond UN podržao je postupak izrade Predloga strategije.

Predlog strategije podržava pristup aktivnog i zdravog starenja lica starijih od 65 godina u Republici Srbiji. On je usmeren ka stvaranju preduslova da se starija lica bez obzira na godine ostvare u svim oblastima društvenog života.

Neposredna javna rasprava biće održana u više gradova Republike Srbije. U Beogradu će biti održana 2. avgusta, u Novom Sadu 11. avgusta, a u Kragujevcu 14. avgusta.

Zainteresovani mogu svoja mišljenja, predloge i sugestije dostaviti i na adresu Ministarstva (Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd) ili na elektronsku adresu dragomir.knezevic@minbpd.gov.rs.

Penzin – primer dobre prakse

Sa ponosom navodimo da je kao primer dobre prakse primene prethodne Nacionalne strategije o starenju navedeno i osnivanje portala Penzin.

„(…) odnosno na njegovoj izvrsnoj, pozitivnoj ulozi u informisanju starijih građana o značajnim pitanjima vezanim za ostvarivanje njihovih prava, kao i uslovima za rešavanje svakodnevnih potreba. Uspostavljanje ovog portala je bitno doprinelo unapređenju socijalne uključenosti starijih ljudi u Srbiji mada se ne smeju zanemariti ni drugi izvori informisanja (…)“ 

Penzin je na internetu od novembra 2013. godine.