Lepota starenja 3 – Pozitivna slika starenja

Fotografije sa izložbe „Lepota starenja 3“ daju „nam nadu da će ljudi prestati da veruju da je u redu da budu nevidljivi samo zato što su stari.“

Fotografija: Ana Batrićević

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje građana Snaga prijateljstva – Amity i Foto-savez Srbije organizovali su svečano otvaranje foto-izložbe na temu „Lepota starenja“ u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Uz prigodan kulturni program koji su izveli prvonagrađeni pesnik na ovogodišnjem Amity Konkursu za najbolji putopis starijih osoba, pevačka grupa Hrišćanske humanitarne organizacije „Hleb života“ i plesni ansambl „Starogradska Srbija“, izložbu je otvorio Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Žigmanov je istakao da je starenje privilegija i pozvao da svi zajedno menjamo svest i sliku koju dominantno imamo o starijim osobama. Kako navodi, stariji su često posmatrani u kontekstu potrebe za dodatnom pomoći ili kao ljudi čiji život pasivno prolazi navršetkom radnog veka. Da to nije slučaj, pokazatelj je i ova izložba kojom se na najbolji način razbijaju predrasude o starijim osobama. Ona oslikava lepotu starenja i potencijale trećeg životnog doba. Ova izložba prikazuje starije osobe kao riznicu blaga i bogatstva.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić, naglasio je da starost ne sme da prati osećaj beznađa, strah od samoće i otuđenosti. Ne sme da se doživljava kao teret za društvo, jer će sve nas ona neminovno sačekati. Rekao je i da nam je potrebna međugeneracijska solidarnost, posebno ako se ima u vidu da je svaka peta osoba u Srbiji starija od 65 godina i da smo jedna od demografski najstarijih zemalja u Evropi.

Lepota starenja – koncept koji treba da zagovaramo što glasnije

Nadežda Satarić, ispred udruženja Amity, navela je da je ova izložba, koju već možemo nazvati tradicionalna, otpočela svoj život pre tri godine kada je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prepoznalo njen značaj i podržalo kroz finansiranje projekta njenu prvu postavku.

„Od tada putujemo po celoj Srbiji, a na tom putu smo dobili još partnera koji će sa nama afirmisati pozitivnu sliku starenja.“

„Izložene fotografije nam donose radost, upoznajući nas sa autentičnim likovima koji godine i iskustvo nose kao čast, privilegiju i sreću. Daju nam nadu da će ljudi prestati da veruju da je u redu da budu nevidljivi samo zato što su stari. Nema praga, važni smo sve dok smo tu“, istakla je gospođa Satarić.

Jovana Ubiparip, iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji, koji je i podržao realizaciju Konkursa za najbolju fotografiju na temu “Lepota starenja”, naglasila je da je lepota starenja koncept koji je potrebno da zagovaramo što glasnije. Populacioni fond UN u Srbiji, podsetila je, zalaže se za aktivno i zdravo starenje.

Miroslav Predojević, sekretar Foto saveza Srbije obavestio je da je na ovogodišnji konkurs prispelo 388 fotografija 71 autora. Stručni žiri je za izložbu primio 74 rada od 46 autora.

Izložba, koja će biti otvorena do 12. oktobra 2023. godine, organizuje se u okviru obležavanja 75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, čija je vizija da smo dužni da poštujemo ljudska prava “Kroz sve generacije“.