Za 151 godinu biće izjednačene plate muškaraca i žena

Informacija da će, ako se smanjivanje razlike nastavi ovim tempom, plate muškaraca i žena biti izjednačene za 151 godinu deluje crno. Ona je, međutim, znak napretka u smanjivanju jaza u ekonomskoj neravnopravnosti žena i muškaraca.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Plate muškaraca i žena, iako to deluje neverovatno, nisu izjednačene. Kako piše list Politika, u državama EU žene zarađuju 13 odsto manje od muškaraca.

Odnos plata žena i muškaraca u Srbiji

Žene zarađuju manje od muškaraca i u Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, do najveće razlike u platama muškaraca i žena u Srbiji dolazi kada se uporede plate zaposlenih u dobi od 45 do 49 godina. U ovoj dobi, koja se smatra i vrhuncem profesionalne zrelosti, muškarci u Srbiji su 2022. godine zarađivali za 13.00 dinara više od žena. Oni u gotovo svim starosnim grupama zarađivali više od žena. Interesantno je da žene počinju da zarađuju više od muškaraca tek pred penziju. Ipak, nedovoljno da se plate u Srbiji izjednače kada se porede zarade po polovima.

U Srbiji zaposleni muškog pola starosti od 15 do 19 godina mesečno zarađuju u proseku 48.976 dinara. Njihove vršnjakinje zarade oko 2.000 dinara manje. Nešto lošiji odnos je u narednoj starosnoj grupi. Naime, muškarci starosti od 20 do 24 godine mesečno su zarađivali 59.611 dinara, a žene – 54.930. Podsećamo da je, nažalost, zaposlenost mladih u Srbiji niska. Prema podacima iz 2021. godine, skoro četvrtina mladih u Srbiji je nezaposlena. Izgleda da se, po tom pitanju, prethodnih par godina stanje na tržištu rada popravilo: (Ne)zaposlenost u Srbiji 2021.

Ova razlika u platama, kako piše Politika, nastavlja da raste sa narednim starosnim grupama, Tako da, u dobi od 45 do 49 godina dolazi do te najveće razlike od 13.000 dinara. Muškarci tada zarađuju 89.916 dinara.

Do promene dolazi u godinama pred penziju. Žene starosti od 60 do 64 godine zarađuju u proseku 692 dinara više. Posle 64 godine žene zarađuju u proseku 78.307 dinara. To je čak 1.150 dinara više u poređenju sa muškarcima te dobi.

Ono što treba istaći jeste da se ovim položaj žena starije dobi na tržištu rada ne popravlja. Naime, ostaje činjenica da žene na kraju karijere prve otpuštaju.

EU: Zakon o transparentnosti plata

Da bi se olakšale pozitivne promene, u EU je donet Zakon o transparentnosti plata. Ovaj zakon obavezuje preduzeća koja zapošljavaju više od 250 radnika da godišnje daju izveštaje o razlikama u zaradama između muškarca i žena. Ukoliko je ta razlika veća od pet odsto, preduzeće će biti u obavezi da preduzme mere da se razlika smanji.

Stavovi sindikata po pitanju platne diskriminacije

Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) pozdravlja ovakvu odluku zemalja EU. Smatra, međutim, da smo mi daleko od donošenja jednog takvog zakona iako bi i u Srbiji bio potreban da bi se smanjila platna diskriminacija.

„Ovaj zakon je nadogradnja uspostavljenoj radnopravnoj regulativi. U tim zemljama se poštuju postojeća radna prava. O zaposlenom i njegovom zadovoljstvu se vodi računa“, ističe.

U Srbiji, kaže Ranka Savić, malo ko razmišlja o tome da li se žena oseća manje bitnom i da li je ponižena ukoliko za isti rad u istoj delatnosti prima manju platu od kolege.

„Dok to ne postane tema i u Srbiji, možemo samo da pozdravimo odluku evropskih parlamentaraca“, zaključuje.

I u Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) podsećaju na uslove rada i status žena na tržištu rada.

„Svesni smo da uprkos implementaciji zakona koji bi poboljšali opšti položaj žena u društvu, taj status nije na zadovoljavajućem nivou. Osim što rade u profesijama koje su slabije plaćene, kao što u uslovima krize lakše gube posao, ostaju duže ekonomski neaktivne, žene se susreću i sa slabijim napretkom u odnosu na svoje muške kolege. Teret neplaćenog kućnog rada pada uglavnom na žene, koje tako menjaju sve one usluge i servise koje je nekada država obavljala – od brige o deci, nege starijih i nemoćnih, do nege osoba sa invaliditetom i svih drugih poslova koji omogućuju društvenu reprodukciju“, navode iz SSSS-a.

Uzroci (i izgovori)

Kada se govori o razlikama između plata žena i muškaraca, neupućeni često navode da muškarci jednostavno rade poslove koji su bolje plaćeni. Takođe, nekada se pravi poređenje i sa profesijama u kojima jedan pol više zarađuje jer je i vrednost njegovog rada veća upravo zbog pola kome pripada. Tako se navodi primer profesionalnih igrača tenisa ili fudbala. Teniserke i fudbalerke u proseku manje zarađuju od kolega, ali i njihova igra privlači, u proseku, manje gledalaca te i inkasira manje novca. Sa druge strane, ali iz istog razloga, manekeni zarađuju manje od manekenki.

Međutim… Istraživanja su pokazala da cena rada u nekoj profesiji pada kada žene postanu većinska radna snaga u njoj. I to se dešava u profesijama gde pol ne igra nikakvu ulogu u „inkasiranju“ novca kompanije. To se desilo sa zanimanjem dizajnera – kada su žene “preplavile” ovu profesiju posao dizajnera postao je plaćen 34 odsto manje. Biolozima je za 18 procenata kada su u laboratorije ušle žene, a zarada domara smanjena je za petinu kada su i žene postale kućepazitelji.

Još veća nepravda, i to je izraženo i u Srbiji, jeste neplaćeni rad u kući. Briga o deci i porodici je razlog koji 95 odsto žena navodi kao razlog za skraćeno radno vreme. Sa druge strane, samo četiri odsto muškaraca traži isto.

To je nešto što se podrazumeva. A to „podrazumevanje“ dovodi do nejednakosti. Činjenica je da neplaćeni rad u kući ima svoju ekonomsku vrednost. Kada bi žene bile plaćene za rad koji obavljaju u domaćinstvu po tržišnim cenama, njihova mesečna zarada iznosila bi oko 72.000 dinara. V: Vrednost rada žene u kući i čuvanja unuka

Napredak u smanjivanju platne diskriminacije

Biće potrebna 151 godina da se u potpunosti premoste rodne razlike u platama i postigne jednakost u svetu. Ovo je zaključak poslednjeg izveštaja Svetskog ekonomskog foruma.

U odnosu na izveštaj koji je ova organizacija objavila pre samo nekoliko godina, ovo je napredak. Naime 2019. godine, stručnjaci Svetskog ekonomskog foruma su zaključili da će, tadašnjim tempom promena, razlike u platama između muškaraca i žena nestati za 257 godina.