Deficit budžeta Srbije u prvom tromesečju 2023.

Deficit budžeta Republike Srbije u prvom kvartalu 2023. godine manji je od predviđenog, objavilo je Ministarstvo finansija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Deficit budžeta Republike Srbije u prvom tromesečju 2023. godine iznosio je 28,6 milijardi dinara. To je za 46,3 milijarde bolje od budžetskog plana. Naime, kako je objavilo Ministarstvo finansija, a prenela Beta, bio je planiran deficit od 74,9 milijardi dinara.

Ostvareni su prihodi budžeta u iznosu od 421,9 milijardi dinara. Istovremeno, rashodi su iznosili 450,6 milijardi dinara.

U martu 2023. godine budžetski deficit je bio 25,6 milijardi dinara.

Prihodi u martu su iznosili 141,2 milijarde dinara. Od toga, poreski prihodi su iznosili 124,4 milijarde dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 71,6 milijardi dinara i akciza u iznosu od 19,2 milijarde.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 15,4 milijarde. Kako je objavljeno, priliv donacija u martu iznosio je 1,4 milijarde dinara.

Rashodi budžeta u martu su iznosili 166,8 milijardi dinara. Troškovi za zaposlene su iznosili 33,4 milijarde dinara. Na transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Fond PIO, RFZO, NSZ, Fond SOVO) dato je 19,5 milijardi. Кapitalni izdaci iznosili su 34,3 milijarde, a isplata subvencija 18 milijardi dinara.

U prva tri meseca 2023. godine, na nivou države, ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 24,9 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 22,6 milijardi dinara.

Izvor: Beta