(Ne)zaposlenost u Srbiji 2021.

Zavod za statistiku je objavio podatke o tome kakva je, u prethodnoj, 2021. godini, bila zaposlenost odnosno nezaposlenost u Srbiji.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U Srbiji je 2021. godine bilo 352.400 nezaposlenih, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS) na osnovu Ankete o radnoj snazi. Taj broj je, u odnosu na 2020. godinu, veći za 53.200 ili 17,8 odsto.

U prethodnoj godini, pak, bilo je zaposleno 2.848.800 ljudi što je za 72.100 ili 2,6 odsto više u poređenju sa 2020. godinom

U 2021. godini broj samostalnih zaposlenih iznosio je 484.400, a zaposlenih radnika koji rade za poslodavca bilo je 2.192 400.

Broj neplaćenih porodičnih radnika iznosio je 172.000 ljudi.

Od ukupnog broja radnika na neodređeno vreme je radilo 1.690.900, zaposlenih na određeno je bilo 421.700, dok je onih koji rade sezonski i povremeno bilo 79.800.

Broj stanovnika van radne snage u 2021. godini smanjen za 162.500 ili 5,8 odsto i iznosio je 2.655.700.

Na međugodišnjem nivou, stopa zaposlenosti povećana je za 1,5 odsto, a stopa nezaposlenosti za 1,3 odsto. Dakle, u 2021. godini iznosile su 48,6 odsto, odnosno 11 odsto.

Istovremeno, stopa stanovništva van radne snage smanjena je za 2,5 odsto i u 2021. godini iznosila je 45,3 odsto.

Povećanje nezaposlenosti usled krize

Takva međugodišnja kretanja na tržištu rada, koja se, pre svega, odnose na povećanje nezaposlenosti na račun smanjenja stanovništva van radne snage, jesu posledica promena izazvanih krizom usled pandemije koronavirusa tokom 2020. godine.

U 2020. godini pojedinci koji nisu mogli da traže posao ili nisu bili u mogućnosti da počnu da rade zbog mera sprečavanja širenja virusa, prema definicijama Međunarodne organizacije rada (MOR), koja se primenjuje u Anketi, nisu smatrani nezaposlenim. Oni su svrstavani u grupu stanovništva van radne snage.

Otuda se povećanje stopa nezaposlenosti sa 9,7 odsto u 2020. godini na 11 odsto u 2021. godini i smanjenje stope stanovništva van radne snage sa 47,8 odsto na 45,3 odsto u istom periodu mogu smatrati pokazateljima oporavka, jer se vraćaju na nivo pre krize izazvane pandemijom. U istom periodu stopa zaposlenosti povećana je sa 47,1 odsto na 48,6 odsto.

Stopa zaposlenosti stanovništva starosti 15 i više godina u 2021. godini u Srbiji iznosi 48,6 odsto. Najveću stopu zaposlenosti ima Beogradski region (52,5 odsto), iza kojeg slede Region Vojvodine i Region Šumadije i Zapadne Srbije sa stopama zaposlenosti od 49,3 odsto i 48,7 odsto respektivno, dok Region Južne i Istočne Srbije beleži najmanju vrednost (43,2 odsto).

Stopa nezaposlenosti stanovništva starosti 15 i više godina u Srbiji u 2021. godini je 11 odsto. Posmatrano na nivou regiona, ova stopa imala je najmanju vrednost u Beogradskom regionu (8,8 odsto). Zatim slede Region Vojvodine (9,5 odsto) i Region Šumadije i Zapadne Srbije (12,6 odsto). U Regionu Južne i Istočne Srbije beleži se najlošija situacija na tržištu rada, što pokazuje najveća stopa nezaposlenosti (13,6 odsto).

Broj zaposlenih mladih, uzrasta od 15 do 24 godine, u 2021. veći je za 27.600, odnosno 19,3 odsto, a broj nezaposlenih za 6.600, odnosno 12 odsto u odnosu na 2020. godinu.

Izvor: Ekapija
Ilustracija: rawpixel.com