Venuti u samoći

Venuti u samoći

Samoća starih jeste jedno od najmanje vidljivih, ali je baš zato i najglasnije zlo našeg doba…

Volonteri Sant Ediđija posećuju stare osobe u domu za stare u Salvadoru koje polako kopne u samoći.

Profesionalni fotograf Herman Rikur (Herman Ricour) pratio je tokom godinu dana rad članova udruženja Sant Eđidio (SantEgidio) laičkog katoličkog udruženja osnovanog u Italiji 1968. godine. Pored Evrope, obišao je i Malavi, Monzambik i Salvador.

Napravljen je izbor 35 fotografija za izložbu posvećenu ovom pokretu. Dirljivim fotografijama Rikur je želeo da pokaže suštinu napora zajednice Sant Ediđio ka stvaranju sveta u kome će ljudi moći da žive zajedno u slozi i jednakosti.

Na slici deo fotografije br. 17 „Venuti u samoći“ Hermana Rikura. Vidite i druge fotografije iz serije: