USPVLS: Kako oštećeni penzioneri mogu naplatiti štetu zbog smanjenja penzija

Da li je smanjivanje i neusklađivanje penzija najveća pljačka građana u istoriji Srbije i kako pokrenuti postupak za naplatu štete zbog smanjenja penzije? Prenosimo Saopštenje Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije


Napomena Penzina: Članak je izmenjen 20. februara 2019. godine -> Zamenjen je obrazac Zahteva za priznavanje razlike između pripadajuće i isplaćene penzije i dodat je obrazac Žalbe zbog ćutanja uprave.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Posle usvajanja i primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija od 1.11.2014. godine, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa ostalim sindikatima penzionera je neprekidno pred Ustavnim sudom Srbije i na javnim okupljanjima dovodilo u pitanje njegovu ustavnost i moralnost.

Postupci radi ocene ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

U ovom trenutku su pokrenuti ili se vode postupci na više načina radi ocene ustavnosti Zakona i naknade štete njegovom primenom kao što su:

 • pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona Aktom koji je potpisalo i po kojem Ustavni sud u skladu sa Ustavom mora postupiti
 • podnošenje nekoliko stotina inicijativa pred Ustavnim sudom Srbije, oštećenih penzionera i sindikata penzionera za ocenu ustavnosti Zakona podnetih do njegovog ukidanja koje Ustavni sud Srbije od 2015. godine ignoriše
 • podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu koju je podeo Sindikat penzionera Nezavisnost koju bi sud trebalo da razmatra u naredne dve godine
 • pokretanje nekoliko hiljada parničnih postupaka pred sudovima u Srbiji u kojima postoji više pozitivnih presuda pred osnovnim sudovima koje viši sudovi poništavaju zbog čega su Ustavnom sudu Srbije već podnete ustavne žalbe. U ovim postupcima se ne očekuju pozitivne presude sve do Ustavnog suda Srbije ili Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Advokatske kancelarije ove postupke predlažu jer je to najkraći put do izjašnjavanja Ustavnog suda Srbije o ustavnosti Zakona ili sticanja uslova za podnošenje predstavki Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu
 • pokretanje desetak hiljada postupaka pred Upravnim sudom za donošenje rešenja o smanjenju penzija u kojima postoji nekoliko žalbi pred Ustavnim sudom Srbije
 • pokretanje inicijative nekoliko poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije za donošenje zakona o javnom dugu kojim bi bila izvršena naknada štete u periodu od pet godina svim oštećenim penzionerima.

Plan vlasti da neisplaćene delove penzije ne vrati oštećenim penzionerima

U pripremi Zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom kojim je ukinut Zakon 30. septembra 2018. godine, Vlada Srbije nije, na osnovu najava nekih poslanika i lidera PUPS i člana 58. Ustava RS predložila da se neisplaćeni delovi penzije sa kamatom vrate oštećenim penzionerima.

Vrhunac licemerja je pismo upućeno svim penzionerima od strane predsednika Srpske napredne stranke Srbije koje je trebalo da zameni štetu koja je naneta penzionerima a koje je naišlo na masovnu osudu i neprihvatanje od strane oštećenih penzionera i javnosti.

Očigledan je plan aktuelne vlasti da neisplaćene delove penzije oštećenim penzionerima sistemski ne vrati verovatno računajući da većina oštećenih penzionera zbog neinformisanosti i visokih sudskih taksi neće pokrenuti sudske parnice protiv Fonda PIO za nadoknadu nanete štete.

U toku primene Zakona je preminulo preko 150.000 oštećenih penzionera čiji naslednici zbog neinformisanosti nisu tražili da u Rešenje sa ostavinskog postupka budu uneta i prava na neisplaćene delove penzije.

Ustavni sud Srbije propuštanjem i odlaganjem ocenjivanja ustavnosti Zakona učestvuje, čini se, u jednom od vlasti osmišljenom planu, u kojem će, deo potraživanja oštećenih penzionera starija od tri godine u momentu podnošenja parnične ili tužbe pred upravnim sudom, biti nepriznat zbog zastarevanja. Ovakav stav bi mogao biti zasnovan na odluci Ustavnog suda Srbije broj Už-6014/2015 od 11. januara 2018. godine, u kojoj se poziva i na odobravanje takvog stava od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Pokretanje sudskih postupaka

Stavovi dela pravnika da zastarevanje počinje da teče od datuma ukidanja spornog zakona nepredvidivim ponašanjem Ustavnog suda Srbije mogu biti demantovani. Postoji opasnost da zbog kašnjenja u pokretanju sudskog postupka deo oštećenih penzionera izgubi deo svojih potraživanja. Naravno, ovo pod uslovom da Ustavni sud Srbije posle ocene da je Zakon neustavan, ne donese odluku kojom će obavezati Vladu Srbije da donese ili predloži propis kojima bi bila regulisana naknada štete svim oštećenim ili naslednicima preminulih penzionera.

Ukoliko Evropski sud za ljudska prava u Strazburu problem reši u korist penzionera, naknada štete će najverovatnije opet biti vršena u pojedinačnim sudskim parnicama pred domaćim sudovima. Aktuelna vlast na svakom koraku onemogućava građane u ostvarivanju njihovih prava, pa nema razloga da to ne učini i ovoga puta.

Kampanjom „Stavimo tačku na pljačku penzionera“ USPVLS je o svemu informisao oštećene penzionere, ali je relativno mali broj pokrenuo sudske parnice, zbog visokih sudskih taksi, neodlučnosti advokata i kampanje vlasti u medijima koje kontroliše, da su penzije morale da se smanje, da država ne treba da se tuži, da su penzije vraćene i da su „nikada veće“, da je postupak neizvestan itd.

U ovom trenutku, postoji nekoliko presuda osnovnih sudova u Srbiji kojima su zahtevi oštećenih penzionera prihvaćeni i Fond PIO obavezan da naknadi štetu sa kamatom. Ovi primeri pokazuju da i sudstvu postoje samostalne, stručne i društveno odgovorne sudije. Treba očekivati da će aktuelna vlast učiniti sve da navedene presude budu ukinute od strane viših sudova. Čak i predsednik Srbije negativno komentariše odluke sudova koji presuđuju u korist oštećenih penzionera što je svakako pritisak na sudstvo, ali i pokazuje pažnju koju državni organi posvećuju ovom problemu.

Ustavni sud Srbije odlaganjem ocenjivanja ustavnosti Zakona ustvari daje opravdanje parničnim sudovima da odbijaju tužbene zahteve obrazlažući da je Fond PIO radio po Zakonu koji za sada nije ocenjen neustavnim. Deo osnovnih sudova odbija predloge da postupke stavi u stanje mirovanja dok se Ustavni sud ne izjasni o ustavnosti Zakona što ukazuje da prikriveni plan smanjivanja broja parničnih tužbi.

U delu stranaka koje su u koaliciji koja vrši vlast ( PUPS, SPS) radi smanjivanja nezadovoljstva svog članstva najavljuju da će država doneti zakon kojim će regulisati dug. Deo opozicionih parlamentarnih stranaka postupak donošenja i primene zakona o neusklađivanju i smanjenju penzija osuđuje i u svojim programima predviđaju nadoknadu nanete štete penzionerima. I u slučaju regulisanja duga posebnim zakonom, što je u ovom trenutku malo verovatno ukoliko ne dođe do promene parlamentarne većine, svi bi se sudski postupci morali završiti pozitivno po klijenta jer bi tek tada sudovi morali donositi pozitivne presude.

U ovom trenutku je najvažnije kako oštećeni penzioneri da spreče zastarevanje svojih potraživanja po osnovu štete koja im je učinjena smanjenjem penzije. Naslednici oštećenih penzionera bi trebalo da zahtevaju da se u rešenje sa ostavinskog postupka obavezno unese pravo na neisplaćene delove penzije po osnovu primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Pokretanje sudskog postupka pred parničnim sudom iziskuje plaćanje sudskih taksi koje zavise od visine tužbenog zahteva. Propisima je predviđena mogućnost da se one plaćaju i u više rata. Advokatske kancelarije sa kojima sarađuje USPVLS za svoj rad ne traže naknadu unapred do pozitivnog okončanja postupka uz obavezu klijenta da plaća sudske takse i sudskog veštaka. Oni koji ranije pokrenu parnični postupak, pre će naplatiti štetu.

Pokretanje upravnog postupka koji treba da se završi tužbom Upravnom sudu je takođe siguran put prekida zastarevanja potraživanja. Taksa u upravnom postupku ne postoji a pred Upravnim sudom je relativno mala oko (1680 dinara) i njega može pokrenuti svaki oštećeni penzioner.

Kako bi se obezbedila masovnost u podnošenju zahteva, Udruženje je sa advokatskim kancelarijama sa kojima sarađuje osmislilo Zahtev fondu PIO za priznavanje prava na isplatu razlike između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije zbog primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Posle predaje zahteva, oštećeni penzioner vrši izbor advokata sa kojim sklapa odgovarajući sporazum o zastupanju i kome predaje potrebna dokumenta.

Ukoliko se Fond PIO o Zahtevu ne izjasni u roku od 30 dana, dostavlja se Žalba zbog ćutanja uprave. Ukoliko se Zahtev rešenjem odbije od strane prvostepenog organa, drugostepenom organu Fonda PIO se dostavlja žalba koju treba da izradi advokat. Ukoliko oštećeni budu hteli, moći će u dogovoru sa advokatom odmah da pokrenu i parnični postupak. Deo advokatskih kancelarija traži naknadu samo za kancelarijske troškove od 1000 dinara što je korektno.

Pozivamo oštećene penzionere koji nisu u mogućnosti da plaćaju sudske takse u parničnom postupku da odmah pokrenu upravni postupak dostavljajući svoj zahtev Fondu PIO za priznavanje prava na isplatu razlike između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije zbog primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija sa pripadajućom kamatom, da bi u tom postupku bila podneta i tužba Upravnom sudu radi produžetka prekida zastarevanja potraživanja.

Prema dosadašnjem iskustvu, Upravni sud rešava predmete u periodu od dve-tri godine što je period u kojem bi Ustavni sud Srbije ili Evropski sud za ljudska prava morali da se izjasne o ustavnosti Zakona.

Potrebno je da Fond PIO zatrpamo svojim zahtevima i tako pokažemo da ne zaboravljamo i ne opraštamo pljačku. Velikim brojem zahteva vršimo i pritisak na sudstvo da poštuje Ustav Srbije i tražimo da se problem razreši donošenjem propisa o naknadi štete svim oštećenim penzionerima.

Posle pozitivne odluke Ustavnog suda Srbije ili Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, stekli bi se uslovi za masovno podnošenje parničnih tužbi.

Zahtev u dva primerka potrebno je što pre predati na pisarnicu filijale Fonda PIO kojoj pripada oštećeni penzioner, jedan overeni primerak zahteva zadržati i čuvati. U periodu od 30 dana je potrebno izabrati advokatsku kancelariju koja će ih zastupati a odgovor Fonda na zahtev odmah dostaviti advokatu. Ukoliko za 30 dana nadležna filijala ne donese traženo rešenje, Direkciji fonda PIO se dostavlja Žalba zbog ćutanja uprave u prilogu koje se dostavlja i kopija već podnetog Zahteva za rešenje. Naravno, da svaki penzioner može i sam voditi i upravni i postupak pred Upravnim sudom.

Pokretanje postupka za naknadu štete koja je naneta primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Advokatske kancelarije sa kojima sarađujemo ne naplaćuju svoje angaživanje do pozitivne presude u parničnom postupku kada traže do 10 odsto naplaćene sume kao nagradu i, naravno, sudski dodeljene troškove advokata koje plaća tužena strana. Neke kancelarije plaćaju i sudskog veštaka. Deo kancelarija koje će voditi upravni postupak i postupak pred Upravnim sudom traže i 1000 dinara za kancelarijske troškove što je korektno. Obaveza klijenta je da plaća sudske takse i sudskog veštaka. USPVLS ne prikuplja dokumenta, oštećeni sami treba da stupe u kontakt sa izabranom advokatskom kancelarijim, sklopi ugovor i preda potrebna dokumenta.

Dokumenta koja klijent treba da pripremi za advokatsku kancelariju:

 • Kopija ili iščitana lična karta – dva primerka
 • Rešenje o penzionisanjnju – dve kopije
 • Penzioni ček iz poslednjeg meseca smanjivanja penzije (septembar ili oktobar 2018. godine) – dve kopije, (u banci preko koje se uplaćuje penzija može se tražiti da ček štampaju)
 • Uverenje-potvrda o načinu isplate penzije dostavljeno od fonda PIO, ako ih ima – dve kopije
 • Kopija Zahteva Fondu PIO za izdavanje Rešenja o isplati neisplaćenih delova penzije po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija (ako je podnet)
 • Rešenje filijale ili Direkcije Fonda PIO kao odgovor na podneti Zahtev, ako ga ima.

Oštećeni svoja dokumenta mogu dostavljati i preporučenom poštom KADA IM ADVOKATSKA kancelarija dostavi potpisan Ugovor i obrazac punomoćja.

Pozivamo oštećene penzionere da koriste samo dokumenta i uputstva USPVLS koja se nalaze na sajtovima penzionervojni.rs, penzin.rs i Fb stranici Penzioneri Srbije, da objašnjenja traže na tel. 064 2677 525, 064 2354 113, 065 215 2416, 063 388871, E-mail: uspvls.beograd@gmail.com ili lično na adresi USPVLS: Savski trg 9, treći sprat u Beogradu, četvrtkom od 11 sati ili po dogovoru.

Učešće u kampanji ne uslovljavamo članstvom u udruženju.

Obavestite svoje rođake, prijatelje i komšije, od masovnosti zavisi!

PRIDRUŽITE NAM SE ZA POBEDU!

Jovan Tamburić, predsednik

Fotografija: Justicija, Frankfurt na Majni