Torlak proizveo vakcinu protiv gripa

Institut Torlak je proizveo vakcinu protiv gripa. Domaća vakcina protiv gripa odgovara po kvalitetu drugim trovalentnim vakcinama na tržištu.

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ proizveo je TorVaxFlu vakcinu protiv gripa, splitovanu, inaktivisanu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Torlak se od 2009. godine priključio projektu Svetske zdravstvene organizacije (SZO) – Globalni Akcioni Plan za proizvodnju vakcine protiv gripa (GAP). Razvoj splitovane inaktivisane vakcine protiv gripa je trajao do 2014. godine. Tada su sprovedena pretklinička ispitivanja kojima je potvrđena bezbednost i imunogenost vakcine u humanoj populaciji i na životinjama.

Od 14 zemalja koje su učestvovale u projektu SZO, samo su Srbija, Brazil i Vijetnam uspele da naprave ovu vakcinu, saopšteno je iz Torlaka.

Reč je o trovalentnoj vakcini, koja sadrži dva tipa A virusa i jedan tip B i namenjena je stanovništvu starosti od 18 do 65 godina.

Vakcina po svim parametrima odgovara zahtevima Evropske Farmakopeje, kao i kvalitetu drugih trovalentnih vakcina koje se mogu naći na tržištu. Svake godine će se proizvoditi od sojeva koje preporuči SZO, a u zavisnosti od toga koji tipovi virusa trenutno cirkulišu.

TorVaxFlu vakcina je jednodozna tj. ne sadrži konzervanse niti sadrži ađuvans.

Registraciona dokumentacija i uzorci vakcine predati su Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije. Proizvodnja vakcine će moći da počne kada ALIMS da odobrenje.

Plan je da se prve godine proizvede 150.000 vakcina, a da taj broj raste do pola miliona.

U slučaju pandemije, Institut Torlak će moći da proizvede i pandemijsku vakcinu za potrebe Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja.

Rekonstrukcija pogona za proizvodnju vakcine protiv gripa u institutu Torlak uz podršku Ministarstva zdravlja počela je 2006. godine. Cilj je bio da se izgradi pogon koji odgovara svim zahtevima dobre proizvođačke prakse.

Izvor: Tanjug
Fotografija: Arek Socha sa Pixabay

U vezi sa ovom, podsećamo i na vesti:

A kad je u pitanju grip, mogli bi vas zanimati ovi tekstovi: