Torlak proizveo vakcinu protiv gripa

Institut Torlak je proizveo vakcinu protiv gripa. Domaća vakcina protiv gripa odgovara po kvalitetu drugim trovalentnim vakcinama na tržištu.

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ proizveo je TorVaxFlu vakcinu protiv gripa, splitovanu, inaktivisanu.

Torlak se od 2009. godine priključio projektu Svetske zdravstvene organizacije (SZO) – Globalni Akcioni Plan za proizvodnju vakcine protiv gripa (GAP). Razvoj splitovane inaktivisane vakcine protiv gripa je trajao do 2014. godine. Tada su sprovedena pretklinička ispitivanja kojima je potvrđena bezbednost i imunogenost vakcine u humanoj populaciji i na životinjama.

Od 14 zemalja koje su učestvovale u projektu SZO, samo su Srbija, Brazil i Vijetnam uspele da naprave ovu vakcinu, saopšteno je iz Torlaka.

Reč je o trovalentnoj vakcini, koja sadrži dva tipa A virusa i jedan tip B i namenjena je stanovništvu starosti od 18 do 65 godina.

Vakcina po svim parametrima odgovara zahtevima Evropske Farmakopeje, kao i kvalitetu drugih trovalentnih vakcina koje se mogu naći na tržištu. Svake godine će se proizvoditi od sojeva koje preporuči SZO, a u zavisnosti od toga koji tipovi virusa trenutno cirkulišu.

TorVaxFlu vakcina je jednodozna tj. ne sadrži konzervanse niti sadrži ađuvans.

Registraciona dokumentacija i uzorci vakcine predati su Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije. Proizvodnja vakcine će moći da počne kada ALIMS da odobrenje.

Plan je da se prve godine proizvede 150.000 vakcina, a da taj broj raste do pola miliona.

U slučaju pandemije, Institut Torlak će moći da proizvede i pandemijsku vakcinu za potrebe Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja.

Rekonstrukcija pogona za proizvodnju vakcine protiv gripa u institutu Torlak uz podršku Ministarstva zdravlja počela je 2006. godine. Cilj je bio da se izgradi pogon koji odgovara svim zahtevima dobre proizvođačke prakse.

Izvor: Tanjug
Fotografija: Arek Socha sa Pixabay

U vezi sa ovom, podsećamo i na vesti:

A kad je u pitanju grip, mogli bi vas zanimati ovi tekstovi: