Pomoć osobama s invaliditetom u vanrednim situacijama

Osobe sa invaliditetom su u velikom riziku u slučaju vanrednih situacija.

Osobe sa invaliditetom su u velikom riziku u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa. Ovo je istakla Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom (NOOIS) na skupu „Osobe sa invaliditetom i vanredne situacije“ koji je održan 11. decembra 2019. u Beogradu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Neophodno je da se kontinuirano radi na podizanju svesti o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, naglašava Jovanović.

NOOIS je, u okviru projekta koji je podržan od strane misije OEBS-a, uradio animaciju koja će pomoći osobama sa invaliditetom u vanrednim situacijama. Postoji i porodični priručnik o reagovanju u vanrednim situacijama na Brajevom pismu, istovremeno i u audio formatu.

Vesna Petrović, predsednica Upravnog odbora Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, smatra da je velika odgovornost na roditeljima. Neophodno je da se edukacije prošire, jer su osobe sa invaliditetom, posebno sa intelektualnim poteškoćama, najviše oslonjene na roditelje. Jedan od načina približavanja rešenju problema osoba sa invaliditetom jeste štampanje brošura koje bi se direktno distribuirale na adresu roditelja.

Damjan Tatić, stručni saradnik NOOIS-a i član Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom kaže da je novi Zakon prepoznao osobe sa invaliditetom kao jednu od ranjivih delova stanovništva.

Smatra da je važno da se kontinuirano radi na edukaciji i na uvođenju jednoobraznog broja za pozive u slučaju nepogoda.

Džon Klejton, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS, naglasio je da osobe sa invaliditetom treba da budu ravnopravni članovi društva.

Izvor: RTV
Fotografija: marianne bos za Unsplash

Kad su u pitanju prirodne katastrofe, starije osobe (koje neretko imaju i neki oblik invalidnosti) takođe su posebno ranjive. Podsećamo na serijal tekstova: Starije osobe u prirodnim katastrofama