Torlak dobio dozvolu i sertifikat za vakcinu protiv gripa

Torlak je dobio dozvolu za proizvodnju leka koji je namenjen za klinička ispitivanja za lek „Vakcina protiv gripa, splitovana, inaktivisana“.

Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak saopštio je danas da je, nakon inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravlja i Svetske zdravstvene organizacije, „dobio dozvolu za proizvodnju leka koji je namenjen za klinička ispitivanja za lek Vakcina protiv gripa, splitovana, inaktivisana“.

Torlak je dobio Sertifikat o usaglašenosti proizvodnje leka sa smernicama dobre proizvodjačke prakse za lek Vakcina protiv gripa, splitovana, inaktivisana, koja je namenjena za klinička ispitivanja.

U saopštenju se ističe da je dobijanje tih dokumenata od izuzetnog značaja za Institut.

„Očekujemo da će vakcina koju smo napravili uspešno proći klinička ispitivanja i da će nakon toga biti dostupna našim gradjanima u cilju zaštite od sezonskog gripa“, rečeno je u Torlaku.