Sve manje poljoprivrednih penzionera

Poljoprivredne penzije su najmanje. Poljoprivrednici neretko uplaćuju doprinose samo obaveznih 15 godina ili nešto malo duže. I uplaćuju na nisku osnovicu. Pa opet, iz godine u godinu, sve je manje poljoprivrednih penzionera.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaAлександар Габона sa Pexels

Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković je sredinom januara 2024. održala radni sastanak sa direktorkom Poreske uprave, direktorkom RFZO-a i sa predstavnikom Fonda PIO. Tema sastanka bilo je rešavanje problema dugova poljoprivrednika. Ministarku je zanimalo ko i zbog čega toleriše dugovanja. Poljoprivrednici su poreski obveznici kao i svi ostali, navela je. Za njih bi trebalo da važe ista pravila i kada je reč o naplati dugovanja i plaćanju doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje.

„Uplata poreza i doprinosa nije u nadležnosti PIO, već Poreske uprave. Fond PIO utvrđuje staž osiguranja, ali ne vrši zaduženja doprinosima za PIO, već to radi Poreska uprava“, naglašavaju u Fondu PIO za dnevni list Politika.

Sve manje poljoprivrednih penzionera

Koliko poljoprivrednika danas uopšte uplaćuje doprinose?

Prema statističkim podacima Fonda PIO za jun 2023. godine, u bazi osiguranika evidentirano je 93.117 poljoprivrednih osiguranika, prijavljenih na obavezno osiguranje.

Broj osiguranika poljoprivrednika beleži stalan pad iz godine u godinu. Nama se čini da bi trebalo ispitati zašto se veći broj ljudi ne odlučuje da uplaćuje doprinose za poljoprivredne penzije. One jesu male, ali su prosečna mesečna izdvajanja za uplatu doprinosa za poljoprivredne penzije manja u poređenju sa drugim kategorijama.

Na pitanje novinarke Politike da li je niska osnovica na koju uplaćuju doprinose glavni razlog da su poljoprivredne penzije uvek najniže, u Fondu PIO naglašavaju da najveći broj njih uplaćuje doprinose po najnižoj osnovici osiguranja i to svega 15 godina. Ovo je minimalan uslov za ostvarivanje prava na penziju. Zato je obračun visine poljoprivredne penzije ispod minimalnog,. Država, podsetili su, dotira do najnižeg zakonskog iznosa za ovu kategoriju osiguranika.

Prosečan staž poljoprivrednih osiguranika u godini kada ostvaruju pravo na starosnu penziju je 18 godina za žene i 22 godine za muškarce. Poređenja radi, prosek za sve kategorije osiguranika je 30 za žene i 32 za muškarce.

Prosečan broj godina korišćenja starosne poljoprivredne penzije je 23 godine za žene i 17 godina za muškarce. Kada se posmatraju sve kategorije penzionera, prosek je 21 godina za žene i 17 godina za muškarce.

Penzijsko osiguranje poljoprivrednika

Poljoprivredno osiguranje je obavezno osiguranje i regulisano je zakonom. Svojstvo osiguranika poljoprivrednika stiče se utvrđuje se na osnovu prijave na osiguranje, odnosno odjave sa osiguranja. Dakle, stiče se danom početka, a prestaje danom prestanka obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Osiguranici poljoprivrednici su obveznici uplate doprinosa po osnovu obaveznog osiguranja. To znači da su u obavezi da plaćaju doprinos sve vreme dok su prijavljeni na osiguranje.

Prijavom na obavezno osiguranje po osnovu zaposlenja ili samostalne delatnosti prekida se poljoprivredno osiguranje. Kada se odjave sa navedenih osiguranja, mogu da nastave sa poljoprivrednim osiguranjem, ali je prethodno potrebno sprovesti postupak utvrđivanja svojstva od novog datuma, jer u međuvremenu može doći do promene. Na primer, vlasništva nad zemljom, razvoda, promene prebivališta – za člana poljoprivrednog domaćinstva i gazdinstva.

Penzijsko osiguranje žena poljoprivrednika

Supruga poljoprivrednika koja nije prethodno bila obavezno osigurana kao član domaćinstva pokojnog osiguranika, niti je ostvarila pravo na porodičnu penziju, može da stekne svojstvo osiguranika poljoprivrednika ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslov. Ona može da se prijavi na obavezno osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti. Po tom osnovu zatim može da uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na osnovu uplate tih doprinosa moći će da ostvari pravo na penziju ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Iz Fonda PIO podsećaju da su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja lična prava. Ona se stoga ne mogu se prenositi na druga lica. Iz tog razloga niko, pa ni supruga ne može da nastavi da uplaćuje doprinose za pokojnog osiguranika kome osiguranje prestaje danom smrti.

Supruga može uplaćivati doprinos samo na svoje ime ukoliko je prethodno stekla svojstvo osiguranika poljoprivrednika. Da bi ostvarila starosnu penziju, potrebno je da plaća doprinos po osnovu poljoprivrede najmanje 15 godina.

Ukoliko je pokojni osiguranik uplaćivao doprinose najmanje pet godina, supruga može ostvariti pravo na porodičnu penziju. međutim, ukoliko je doprinos uplaćivan manje od pet godina, taj doprinos propada.

Podsećamo: