Početna Magazin Godine Ekonomija Jopet, da utvrdimo: Država ne vraća doprinose

Jopet, da utvrdimo: Država ne vraća doprinose

Jopet, da utvrdimo: Država ne vraća doprinose

Svi oni koji su uplaćivali ili još uvek uplaćuju doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje kraće od 15 godina ne samo da neće dobiti penziju, već im ni uplaćeni novac nikada neće biti vraćen, piše za Novosti J. Ž. Skenderija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija iz teksta: Veliki časovnici u Čikagu

Novac za svaki dan radnog staža koji je manji od petnaest godina država uzima za sebe, a ne postoji ni mogućnost vraćanja bar dela novca.

Kako naglašavaju u Fondu PIO, penzijski sistem Srbije zasniva se na principu tekućeg finansiranja, tj. penzije se isplaćuju iz tekućih doprinosa.

„Zakonom o PIO je predviđeno da se prava iz PIO stiču i ostvaruju zavisno od dužine ulaganja i visine osnovice na koju su plaćeni doprinosi za PIO i uz primenu načela solidarnosti“, objašnjavaju u Fondu. „Naši propisi takođe ne sadrže ni odredbe kojima se predviđa mogućnost povraćaja doprinosa.“

S druge strane, zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđena je mogućnost njihovog povraćaja u slučaju da je on plaćen na osnovicu koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice.

Takođe, u članu 10, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji stoji i da fizičko odnosno pravno lice ima pravo na povraćaj više uplaćenog ili pogrešno plaćenog poreza i doprinosa, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza i doprinosa kada je to drugim zakonom predviđeno. Za povraćaj doprinosa po pomenutim zakonima, međutim, nadležna je Poreska uprava.

Srpski penzioni sistem se razlikuje od penzijskih sistema u mnogim drugim državama i po tome što kod nas ne postoji ni pravo na socijalnu penziju, tj. minimalnu zagarantovanu penziju za one bez radnog staža, ili za one koji nisu prešli zakonski limit od 15 godina. U našem okruženju, piše novinar Novosti, ona postoji samo u Sloveniji, gde je primaju i domaćice.


Napomena Penzina: Zapravo, socijalna penzija postoji i na nepriznatom Kosovu i to u iznosu od oko 75 evra. Pre pola godine su se uzburkali duhovi upravo oko ove penzije jer je nepriznata vlada Kosova rešila da građani stariji od 65 godina koji primaju penziju iz inostranstva više nemaju pravo na ovu penziju koja, pre svega, služi kao socijalna zaštita onim starijim građanima koji nemaju drugih sredstava za život. Ova mera je uglavnom pogađala srpsko stanovništvo, od kojih mnogi i žive u Srbiji van Kosova.


Katarina Stanić, direkor Centra za socijalnu politiku, objašnjava za Novosti da je uslovljavanje ostvarenja prava na penziju nekim minimalnim stažom ili iznosom osiguranja uobičajeno rešenje i u evropskim sistemima.

„Može se polemisati o visini tog uslovljavanja, ali je logično da ono postoji jer bi nekada iznos penzije bio toliko nizak da bi samo administrativno zakomplikovao isplatu, a suštinski ne bi dao nikakvo rešenje toj osobi“, kaže Katarina Stanić.

Ona ističe da je pitanje i šta je sa doprinosima nekog ko je umro dok je još uvek bio osiguranik ili je tek počeo da koristi penziju. U našem sistemu zato postoji porodična penzija, iako ona u nekim sistemima i ne postoji.