Prednosti i mane života u penziji

Život u penziji ima svoje nesporne prednosti i mane. Finansijski aspekt je važan. Penzioneri dobiju prvo privremeno rešenje o penziji, a mnoge iznenadi koliko dugo ta „privremenost“ traje. Dobijanje konačnog rešenja mogu i sami da ubrzaju, ali mogu i neprijatno da se iznenade razlikom u iznosu koja nije uvek u njihovu korist.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Dugoočekivano novo, penzionersko doba života izvor je izazova i briga. Pre svega finansijskih. Penzija je zasluženo životno doba. Dostojanstveno starenje za mnoge penzionere je nedostižno. Ali ne mora baš uvek da bude.

Iznos penzije

Unapred utvrditi tačan iznos penzije nije lako, jer on zavisi od mnogih faktora. Obračun penzije zavisi od toga kog je pola penzioner, od vrste penzije (invalidska, starosna, porodična), podataka koji su evidentirani u Fondu PIO (neretko nedostaju podaci o stažu i uplaćenim doprinosima) i dr.

Formula za obračun penzije takođe nije jednostavna, a tačan iznos penzije mogu da izračunaju samo stručnjaci koji taj posao obavljaju u Fondu PIO prilikom donošenja rešenja o penzionisanju.

Ono sa čim se svi susreću prvog dana penzije jeste iznos penzije. Često su penzioneri iznenađeni i time što je rešenje o penziji privremeno.

Jedan broj penzionera je tokom karijere, pored redovnog posla, obavljao i dopunski rad po osnovu koga su uplaćivani doprinosi. Očekivali su i da će ti doprinosi u većoj meri uticati na visinu njihove penzije. Često, međutim, budu razočarani. Ipak, svako ko sumnja u iznos penzije može Fondu PIO, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, da podnese pisanu žalbu. A nakon tog roka predstavku/pritužbu.

Privremeno rešenje

U slučaju da jesu ispunjeni uslovi za sticanje penzije, ali nisu poznati i kompletirani svi podaci koji su potrebni za donošenje konačnog rešenja, donosi se privremeno rešenje.

Ako u roku od tri godine i dalje nedostaju svi podaci, akontativni iznos penzije postaje konačan, o čemu se donosi rešenje po službenoj dužnosti.

Penzioner može sam ranije da podnese zahtev za donošenje konačnog rešenja ukoliko zna da su svi podaci i dokumentacija kompletirani. Međutim, kada dobije konačno rešenje, moguće je i da se vrlo neprijatno iznenadi nižim iznosom penzije.

Nikad kraja neprijatnostima

Ukoliko je iznos po novom rešenju manji, korisnik penzije dužan je da vrati više isplaćene iznose penzije. Postoji mogućnost da se iznos vrati odjednom ili na rate. Ako je isplaćen veći akontativni iznos od konačnog iznosa penzije, Fond PIO donosi rešenje o obavezi povraćaja više isplaćenog iznosa.

O načinu povraćaja, Fond i penzioner mogu da se sporazumeju. Ako ne dođe do sporazuma, Fond će vršiti obustavu do jedne trećine mesečnog iznosa penzije, sve dok se ne izmiri iznos razlike.

Neprocenjive vrednosti i kapital

Finansijska sredstva u penziji su nesporno važna. Brojni stručnjaci za starost i starenje sugerisaće mudrim i sedim glavama da se ne predaju i nakon što prestanu da rade. Da budu aktivni.

Najveći kapital svakog penzionera je vreme kog je tokom radnog veka bilo malo. Važno je usvojiti novu dnevnu rutinu, šetati i družiti se. Penzionerski dani su mogućnost da se čovek okrene sebi i drugima na kvalitetan način, kroz brojne besplatne aktivnosti. U skladu sa ličnim interesovanjima i željama. U tome ih propisi ne ograničavaju.

Svi smo mi nekome potrebni: deci, unucima, komšijama i njihovoj deci i unucima. Treba i oni da pojedu „nešto na kašiku“. Kuvajte im! Okrenite se starim hobijima ili se oprobajte u novim.

Organizujte susrete sa dragim osobama, na kojima će one prikazati svoje fotografije (ako su mlađe generacije, otkriće vam zanimljive slike u svojim telefonima), a vi sa njima prelistajte svoje divne albume.

Volonitiranje donosi nova poznanstva i nove mogućnosti. Honorarni rad pruža i dodatna primanja, ali i kontakt sa ljudima kojima je potrebno vaše znanje i iskustvo.

Celoživotno učenje i novotarije

Učenje tokom čitavog života prvi put se pominje u Indiji i povezuje se sa imenima filozofa Manua i drevnog Konfučija (5. vek p.n.e). Javlja se i u antičkoj Grčkoj, kod filozofa Solona, Sokrata, Aristotela, Hipokrata i drugih. Platon pominje ideju celoživotnog učenja u svom delu „Republika“.

Ovladavanje veštinama i znanjima, koje možemo da biramo u skladu sa interesovanima i ličnošću, zadatak je koji je pred nas postavio 21. vek. Svi danas žive u skladu sa znanjem, a starije generacije i u skladu sa bogatim iskustvom.

Razmena znanja i iskustva među generacijama uvek je dobrodošla. Ona ništa ne košta, a mnogo vredi na obostrano zadovoljstvo.

Đ.J. za Penzin

FotografijaErikaWittlieb sa Pixabay