Početna Ostalo Promo Poštanska štedionica uvodi novu uslugu „Penzija unapred“

Poštanska štedionica uvodi novu uslugu „Penzija unapred“

Poštanska štedionica uvodi novu uslugu „Penzija unapred“

Usluga „Penzija unapred“ namenjena je svim penzionerima koji penziju primaju putem tekućeg računa kod Banke Poštanske štedionice i podrazumeva mogućnost raspolaganja penzijom pre zvaničnog dana uplate penzije. Ova usluga je potpuno besplatna.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Banka Poštanska štedionica u svoje poslovanje sa stanovništvom uvodi novu uslugu „Penzija unapred“.

Usluga „Penzija unapred“ namenjena je svim penzionerima koji penziju primaju putem tekućeg računa kod Banke Poštanske štedionice i podrazumeva mogućnost raspolaganja penzijom pre zvaničnog dana uplate penzije. Ova usluga je potpuno besplatna.

Postupak prijavljivanja za korišćenje ove usluge je veoma jednostavan i brz i obavlja se na šalteru bilo koje ekspoziture Banke Poštanske štedionice.

Za penzionere koji se opredele za ovu uslugu i zaključe ugovor sa Bankom Poštanskom štedionicom dinamika uplate „Penzije unapred“ je uvek istog datuma u mesecu i, u zavisnosti od kategorije penzionera, je sledeća:
– za penzionere iz kategorije zaposlenih – 5. i 20. u mesecu
– za vojne penzionere i penzionere poljoprivrednih delatnosti – 2. u mesecu
– za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti (zanatlije) – 1. u mesecu

Penzioneri, klijenti Banke Poštanske štedionice koji se opredele za uslugu „Penzija unapred“, mogu raspolagati sredstvima po osnovu ove usluge na šalterima Banke Poštanske štedionice, plaćati robu i usluge putem POS uređaja i podizati gotovinu na bankomatima Banke Poštanske štedionice, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka.