Razmotriti ukidanje obaveznih PIO doprinosa za poljoprivrednike

Trebalo bi razmotriti ukidanje obaveznih PIO doprinosa za poljoprivrednike koji imaju manje od 10 hektara zemljišta, mišljenje je Fiskalnog saveta. Realno, budžet ništa posebno ne bi izgubio.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) nastavio je sa pozitivnim trendom naplate doprinosa. Od maja do septembra 2022. godine nije bilo dotacija iz budžeta za kategoriju zaposlenih.

Kako za Politiku piše Jasna Petrović-Stojanović, ovo je otvorilo pitanje da li bi taj novac mogao da se preusmeri na povećanje penzija zemljoradnika, ali i onih čija su primanja manja od iznosa najniže penzije. Prema statističkim podacima Fonda PIO, od avgusta 2022. godine, 203.108 korisnika penzije prima iznos manji od najniže penzije – 13.274,5 dinara.

Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika

Sistem PIO poljoprivrednika obrazovan je 1986. po ugledu na višedecenijsko funkcionisanje penzijskog sistema zaposlenih. Uprkos različitim stimulacijama tokom godina, izrazito sezonska i ciklična priroda dohodaka u poljoprivredi otežava osiguranicima da redovno uplaćuju PIO doprinose.

Pored toga, nije postojala volja da se koriste ozbiljnije mere prinude za naplatu doprinosa od poljoprivrednih penzionera. Poznato je da oni često zapadaju u materijalne teškoće i da nemaju redovne prihode. Otuda ni u periodima povoljnog odnosa broja osiguranika i penzionera, pre nekoliko decenija, naplaćeni doprinosi nisu bili dovoljni da pokriju ni petinu rashoda za poljoprivredne penzije.

Podsećamo, model za utvrđivanje osnovice doprinosa za PIO poljoprivrednika zasniva se na jednakom iznosu obaveza. Te obaveze oni plaćaju godišnje. Isti iznos plaćaju poljoprivrednici koji imaju jedan hektar obradive površine i oni koji imaju stotine hektara.

Vidi i: Vučić: Poljoprivredne penzije poklon države (?!)

Trenutni iznos minimalne poljoprivredne penzije – 13.275 dinara nije mnogo veći od iznosa novčane socijalne pomoći – 9.580 dinara.

Ukidanje PIO doprinosa za poljoprivrednike sa manje od 10ha zemlje

Fiskalni savet je sugerisao nadležnima da bi trebalo razmotriti ukidanje obaveznih PIO doprinosa za poljoprivrednike. Fiskalni savet je ovo objasnio u svom izveštaju „Predlog mera socijalne i poreske politike za smanjenje nejednakosti i rizika od siromaštav u Republici Srbiji (PDF)„.

Kako se u izveštaju navodi, stepen pokrivenosti starih osoba primanjima iz penzijsko-invalidskog osiguranja veoma je visok i iznosi 22 odsto. Ovo je u skladu sa stopom rizika od siromaštva opšte populacije u Srbiji od oko 21,7 odsto u 2020. godini. Pri tome, postoji osetna razlika između stope pokrivenosti među polovima – 97 odsto muškaraca naspram 87 procenata žena starijih od 65 godina prima penziju.

Zato Fisaklni savet predlaže da se ukine zakonska obaveza plaćanja PIO doprinosa za osiguranike poljoprivrednike koji ne poseduju zemljište veće od 10 hektara. Na ovaj način bi se priznalo faktičko stanje gde naplaćeni doprinosi pokrivaju svega pet odsto poljoprivrednih penzija. Sa stanovišta budžeta, gubitak javnih prihoda bio bi zanemarljiv – svega jedna milijarda dinara godišnje.

Učešće u sistemu PIO poljoprivrednika trebalo bi organizovati na dobrovoljnoj osnovi. U takvom sistemu bi osiguranici koji to žele mogli da nastave da uplaćuju penzijske doprinose – pre svega oni koji su blizu penzije ili kojima nedostaje nekoliko godina uplata da ostvare minimalni staž za penzionisanje.

Uplata PIO doprinosa mogla bi da ostane obavezna za poljoprivrednike koji imaju više od 10 hektara zemljišta. Sistem penzijsko-invalidskog osiguranja podrazumeva čvrstu vezu između uplaćenih doprinosa i visine naknade koje osiguranik ostvaruje na osnovu uplaćenih doprinosa tokom radnog veka.

***

Važno je naglasiti da i stare osobe koje primaju penziju mogu biti socijalno ugrožene sa dohocima manjim od cenzusa novčane socijalne pomoći – usled niskog nivoa penzijsko-invalidske naknade ili usled postojanja izdržavanih članova domaćinstva. Tako anketa o prihodima i uslovima života pokazuje da oko 21.000 penzionera starijih od 65 godina ima primanja manja od cenzusa, ali ne ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć.