Podsećanje: Od 1. januara 2021. novi uslovi za penziju

Fond PIO podseća da od 1. januara 2021. godine važe novi uslovi za penziju.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) napominje da se novi uslovi primenjuju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. U pitanju su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Uslovi za starosnu penziju

Za muškarce važe još uvek isti uslovi. Za odlazak u starosnu penziju 2021. godine oni moraju imati 65 godina života.

Uslovi za starosnu penziju se menjaju kada su u pitanju žene. Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za dva meseca. One moraju imati 63 godine i dva meseca života da bi se penzionisale u 2021. godini.

Drugi uslov – godine staža osiguranja, ostaje isti i za žene i za muškarce. Potrebno je najmanje 15 godina staža osiguranja da bi se ostvarilo pravo na starosnu penziju.

Osiguranici oba pola mogu pravo na starosnu penziju ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Uslovi za prevremenu penziju

Kada su u pitanju žene, od 2021. važe novi uslovi za prevremenu penziju. Žene u 2021. godini moraju imati najmanje 58 godina i četiri meseca života. Uz to je potrebno da imaju najmanje 39 godina i četiri meseca staža osiguranja.

Od 1. januara 2021. godine muškarci moraju imati 59 godina života i 40 godina staža osiguranja za odlazak u prevremenu penziju.

Ukoliko vas zanimaju uslovi koji će važiti narednih godina za prevremeno penzionisanje:

Važno je znati da se u slučaju prevremenog penzionisanja penzija trajno umanjuje. V: Penali za prevremeno penzionisanje se ne ukidaju

Penzija se umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju ne može biti veći od 20,4 odsto.

Podnošenje zahteva za penziju

Fond PIO objašnjava da bi osiguranik, ako želi da ostvari pravo na penziju po uslovima iz 2020. godine, trebalo da raskine radni odnos i podnese zahtev u ovoj godini. Na taj način ostvaruje pravo na penziju po uslovima koji važe u 2020. godini. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u 2021. godini. Preciziraju da je potrebno raskinuti radni odnos najkasnije 30. decembra da bi se ostvarilo pravo na penziju po uslovima koji važe u 2020. godini. Naime, u tom slučaju osiguranik ima mogućnost da najkasnije 31. decembra podnese zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Penzin podseća da je ranijih godina praksa bila da, ako se zahtev podnes 31. decembra, za podnosioca važe uslovi naredne godine. V: Da li ići u penziju 30. ili 31. decembra? Praksa pokazuje da je bolje ne čekati poslednji dan godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na penziju sa priloženim dokazima moguće je predati lično na šalteru nadležne organizacione jedinice Fonda ili ga poslati poštom kao preporučenu pošiljku.

Građani zahteve za ostvarivanje prava na penziju mogu da podnesu i elektronskim putem, korišćenjem veb-portala e-Šalter, preko adrese esalter.pio.rs. Portalu se može pristupiti i preko sajta Fonda PIO. Na portalu se nalazi i detaljno uputstvo za korišćenje, kao i uslovi koje je potrebno ispuniti da bi portal mogao da se koristi.

Izvor: Fond PIO
FotografijaHelena Ije sa Pexels