Kako ćete podsticati ostanak mladih u Srbiji?

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) uputila je političkim akterima u Srbiji otvoreno pismo uoči izbora 2020. godine. Glavno pitanje ove organizacije mladih jeste „Kako ćete podsticati ostanak mladih u Srbiji?“
Prenosimo Otvoreno pismo u celosti.

Krovna organizacija mladih Srbije otvorenim pismom poziva političke partije/koalicije/grupe građana da se u svojoj izbornoj kampanji i/ili kampanji bojkota osvrnu na mlade. Na njihov položaj, potrebe, prepreke sa kojima se mladi suočavaju, ali i, pre svega, na načine kako rešiti probleme mladih.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa mladim istraživačima sprovodi monitoring izborne kampanje u pogledu slanja poruka, obećanja, predloženih mera, uopšte pominjanju mladih u kampanji od strane svih političkih aktera.

Poražavajuće su činjenice da su u prvoj nedelji kampanje samo dve izborne liste komunicirale ka mladima ili o mladima, da je u drugoj nedelji taj broj porastao na tri, a u četvrtoj nedelji tek na četiri izborne liste.

Iz podataka koje smo do sada dobili kroz monitoring čiji su rezultati dostupni na našem sajtu, primetno je da su poruke koje se mladima upućuju pre svega deklarativnog karaktera kao i da govore uopšteno o mladima koji odlaze, obezbeđivanju više radnih mesta, olakšavanju zapošljavanja, neophodnosti političke angažovanosti mladih, ali bez izlaganja konkretnih predloga i mera kako bi se ovo i realizovalo. Takođe, iznošenje obećanja je potrebno komunicirati na način koji bi bio merljiv i kako bi se realizacija obećanja mogla pratiti i nakon izbornih rezultata.

Krovna organizacija mladih Srbije zagovara unapređenje omladinske politike, ali i svih drugih sektorskih politika koje su od važnosti za mlade. Zato želimo da pratimo šta će politički akteri ponuditi mladim biračima, šta su mere, šta su programi kako bismo u godinama koje slede mogli da političke partije pozivamo na odgovornost za obećano i rečeno. Izborna kampanja je period i forma u toku koje se od izbornih aktera očekuje da nam ponude dugoročna rešenja i politike za naredne četiri godine. Pa tako i politike i rešenja za mlade. Da bi mladi mogli da zahtevaju da se politike i rešenja implementiraju.

Upitnik KOMS-a

Zato smo političkim partijama pored ovog poziva da ponude rešenja i politike u kampanji uputili i upitnik u kome želimo da nam odgovore (a ovo su samo neka od pitanja koja muče mlade) kako će njihova stranka, ukoliko bude bila deo skupštinske većine, konkretno rešiti naredna pitanja važna za mlade:

1) Kako ćete podsticati ostanak mladih u Srbiji? Koji su to programi koje ćete kreirati da biste mladima ponudili bolji život?
A u skladu sa tim i naredna pitanja:

2) Kako ćete podstaći zapošljavanje mladih?
3) Da li nam je potrebna reforma obrazovnog sistema i na koji način?
4) Kako ćete mladom preduzetniku olakšati ulazak na tržište?
5) Kako da mladi budu bezbedniji?
6) Kako da se mladi zapošljavaju uz pomoć znanja i veština, a ne uz pomoć partijskih ili porodičnih i prijateljskih veza?

Odgovore koje dobijemo od političkih partija javno ćemo objaviti na našim sredstvima komuniciranja i uvrstiti u finalni izveštaj o monitoringu izborne kampanje u kontekstu mladih.

Srdačno,
Krovna organizacija mladih Srbije

Izvor: KOMS

Podsećamo:

A moglo bi vas zanimati rešenje drugih: