Koliko se produžava život poboljšanom ishranom u 20-tim, 60-im, 80-im godinama?

Naučnici su napravili kalkulator kojim se izračunava koliko se produžava život kada se trajno pređe na preporučen način ishrane. Istraživanjem je pokazano da se prelazak na zdraviju ishranu isplati bez obzira koliko godina čovek ima. Ovde ćete naći i kalkulator koji će vam dati odgovor koliko biste dobili godina života promenama u ishrani.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Mladi ljudi mogli bi da produže život za više od jedne decenije ako bi prešli sa ishrane tipične za zapadni svet na optimizovanu ishranu. Pod optimizovanom ishranom se podrazumeva ishrana sa više mahunarki, integralnih žitarica i orašastih plodova, a manje crvenog mesa i prerađenog mesa. Rezultati norveškog istraživanja objavljeno februara 2022. godine u stručnom časopisu PLOS Medicine sugerišu da se poboljšanom ishranom u svim decenijama života produžava život.

Kada su u pitanju stariji ljudi, manje godina života se dobija, ali je taj dobitak ipak značajan.

Lars Fadnes i njegove kolege sa Univerziteta u Bergenu koristili su postojeće meta-analize i podatke iz velikog istraživanja na svetskom nivou „Global Burden of Diseases“ (Svetski teret bolesti). Pomoću svih ovih podataka napravili su model koji omogućava da se odmah izvrši procena uticaja različitih promena u ishrani na očekivani životni vek.

Mlade osobe

Kada su u pitanju Sjedinjene Države, pomoću modela je procenjeno da bi trajni prelazak sa tipično zapadnjačke na optimalnu ishranu počevši od 20. godine života povećao očekivani životni vek u proseku za više od jedne decenije. Kod žena bi to povećanje u proseku bilo 10,7 godina, a kod muškaraca čak 13 godina.

Najviše godina života se potencijalno dobija sa:

  • više mahunarki u ishrani (žene – 2,2 godine, muškarci – 2,5 godine)
  • više integralnih žitarica (žene – 2 godine, muškarci – 2,3 godine)
  • više orašastih plodova (žene – 1,7 godina, muškarci – 2 godine)
  • manje crvenog mesa (žene – 1,6 godina, muškarci – 1,9 godina)
  • manje prerađenog mesa (žene – 1,6 godine, muškarci – 1,9 godine)

60-godišnjaci

Ako bi se u dobi od 60 godina trajno prešlo sa ishrane tipične za zapadni svet na optimizovanu ishranu, očekivani životni vek bi u proseku mogao biti povećan za nešto više od osam godina. Kada su žene u pitanju, očekivano prosečno povećanje iznosi tačno osam godina, dok se kod muškaraca životni vek u proseku može produžiti za 8,3 godine.

80-godišnjaci

Nasuprot onome što bi većina očekivala kao rezultat, i 80-godišnjaci sa trajnim prelaskom na preporučenu ishranu mogu da očekuju povećanje očekivane životne dobi. U proseku bi mogli da dobiju 3,4 godine života više.

Besplatan kalkulator koji koristi ovaj model (na engleskom) možete naći ovde: Food For Healthy Life