Isplata akontacije za restituciju 31. marta

Isplata akontacije za restituciju najavljena je za 31. mart. Do sada su 3.034 osobe koje treba da dobiju akontaciju dostavile potrebnu dokumentaciju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U četvrtak, 31. marta 2022. godine biće izvršena isplata akontacije obeštećenja u novcu bivšim vlasnicima, saopštilo je Ministarstvo finansija. Ova isplata se vrši na osnovu pravosnažnih rešenja o utvrđivanju iznosa obeštećenja koje je donela Agencija za restituciju. Agencija za restituciju je pozvala građane koji nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, da to učine u najkraćem roku.

Iznos akontacije je 10 odsto od utvrđenog iznosa obeštećenja, po svim zakonskim osnovima bivših vlasnika. Isplata akontacije za restituciju biće izvršena u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Kada pravo obeštećenja ostvaruju zakonski naslednici umesto bivšeg vlasnika, iznos akontacije deli se na zakonske naslednike saglasno njihovim utvrđenim udelima.

Ministarstvo finansija podvuklo je da je za svakog primaoca akontacije potrebno dostaviti određenu dokumentaciju bez obzira da li se radi o bivšim vlasnicima, njihovim zakonskim naslednicima ili naslednicima preminulih primalaca obeštećenja.

Do sada su 3.034 osobe koje treba da dobiju akontaciju dostavile potrebnu dokumentaciju. To je 65,5 odsto od ukupnog broja.

Podsećamo:

Iznos novčanog obeštećenja za svakog bivšeg vlasnika, utvrđuje se u evrima. Osnovica obeštećenja pomnoži se sa koeficijentom koji je utvrdila Vlada Srbije u iznosu od 0,15. Osnovica obeštećenja predstavlja vrednost oduzete imovine.

Ako je poreska uprava, na primer, utvrdila da neka nekretnina vredi milion evra, ukoliko je iza bivšeg vlasnika ostao samo jedan zakonski naslednik, njemu pripada obeštećenje u ukupnom iznosu od 150.000 evra. Dobiće akontaciju u novcu – 10.000 evra. Ostatak od 140.000 evra ukoliko je korisnik restitucije imao manje od 65 godina na dan stupanja na snagu zakona dobiće u obveznicama na 12 godina. Ukoliko je imao 65 i više – na deset godina. Ako je korisnik star preko 70, dobiće na pet godina, uz obračunatu kamatu.

Izvor: JugPress
Fotografija: Penzin.rs