Akontacija za restituciju u martu

U martu će, na osnovu 2.121 pravnosnažnog rešenja za restituciju, biti isplaćena akontacija starim vlasnicima u iznosu od 5,6 miliona evra. Od 2023. godine, država će isplaćivati obveznice.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Država je prvi put emitovala obveznice kojima će se bivšim vlasnicima ili njihovim naslednicima namirivati dug za oduzetu imovinu posle Drugog svetskog rata. Iznos emitovanih obveznica je 69,5 miliona evra. Ovaj iznos utvrđen je na osnovu rešenja koje je Agencija za restituciju donela zaključno sa 30. junom 2021.

Agencija za restituciju donela je ukupno 3.175 rešenja o obeštećenju za koja treba da bude isplaćena akontacija od osam miliona evra i obveznice u iznosu od 84,4 miliona evra. Doneto je 549 rešenja o isplati obeštećenja u celosti, kojima je obuhvaćeno 1.568 podnosilaca zahteva.

Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, kaže da je 2.121 rešenje o obeštećenju, koje je postalo pravosnažno do kraja juna 2021. ušlo u plan isplate za 2022. Razlika između ukupno donetih rešenja i pravosnažnih postoji zato što su se nezadovoljne stranke žalile.

Akontacija

Ove godine bi trebalo da bude isplaćena akontacija od 5,6 miliona evra. Akontacija od deset odsto biće isplaćena u martu

„Doneto je 330 rešenja o isplati obeštećenja u celosti za iznose manje od hiljadu evra, kojima je obuhvaćeno 950 podnosilaca zahteva. Njima će novac biti isplaćen 31. marta“, navodi Sekulić.

Obveznice

Obveznice glase na ime, prenosive su, isplaćuju se u evrima, kamata je dva odsto i neoporezovane su.

Obeštećenje po osnovu emitovanih obveznica isplaćivaće se od 14. januara 2023. jednom godišnje, sve do dospeća obveznice zavisno od njene ročnosti. Ročnost obveznica je na period od pet, 10 i 12 godina.

Način utvrđivanja iznosa novčanog obeštećenja

Iznos novčanog obeštećenja za svakog bivšeg vlasnika, utvrđuje se u evrima. Osnovica obeštećenja pomnoži se sa koeficijentom koji je utvrdila Vlada Srbije u iznosu od 0,15. Osnovica obeštećenja predstavlja vrednost oduzete imovine.

„Tako na primer, ako je poreska uprava utvrdila da neka nekretnina vredi milion evra, ukoliko je iza bivšeg vlasnika ostao samo jedan zakonski naslednik, njemu pripada obeštećenje u ukupnom iznosu od 150.000 evra. Dobiće akontaciju u novcu – 10.000 evra. Ostatak od 140.000 evra ukoliko je korisnik restitucije imao manje od 65 godina na dan stupanja na snagu zakona dobiće u obveznicama na 12 godina. Ukoliko je imao 65 i više – na deset godina. Ako je korisnik star preko 70, dobiće na pet godina, uz obračunatu kamatu“, objašnjava Sekulić. Očekuje da će biti doneto još najmanje 10.000 rešenja o obeštećenju.

Ukupno procenjena vrednost imovine koja ne može da se vrati iznosi 13,6 milijardi evra. Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju propisano je da obeštećenje ne sme da ugrozi makroekonomsku stabilnost i privredni rast Republike Srbije. Zato jr opredeljen iznos od dve milijarde evra, uvećan za pripadajuće kamate, za sve korisnike obeštećenja. Zakon dalje predviđa da se koeficijent dobija stavljanjem u odnos ova dva iznosa.

Agenciji za restituciju u roku je podneto više od 75.000 zahteva, a 84 odsto je rešeno. Sekulić očekuje da će Agencija sva prvostepena rešenja doneti u naredne četiri godine.

Svake godine, svakog januara država će emitovati novi paket obveznica, na osnovu rešenja agencije. Sledeće godine u martu biće isplaćena akontacija za rešenja koja budu pravosnažna do 30. juna 2022.

Obveznice upisane na vlasnički račun

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su korisnicima obeštećenja, po rešenjima Agencije za restituciju koja su postala pravosnažna do 30. juna 2021, a koji su dostavili dokumentaciju o otvorenim računima, obveznice upisane na vlasnički račun kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Oni stanje i raspored obveznica po serijama odgovarajuće emisije, mogu da dobiju preko člana (ovlašćene banke ili investicionog društva), koji je otvorio navedeni račun kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Korisnicima obeštećenja, koji nisu dostavili dokumentaciju o otvorenim računima, obveznice su upisane na privremeni račun kod Centralnog registra. Kako bi bili isplaćeni, neophodno je da u što kraćem roku otvore odgovarajuće račune, preuzmu i popune obrazac sa sajta Agencije za restituciju i dostave tražene podatke.

Izvor: Politika
FotografijaBruno/Germany sa Pixabay