Povećanje penzija u Nemačkoj – usklađivanje prema zakonu

Povećanje penzija u Nemačkoj biće veće nego što je prvobitno najavljeno. U pitanju je po zakonu predviđeno usklađivanje penzija. Kako je „centralna vrednost penzija“ povećana, tako je povećan i procenat za koji će penzije biti povećane.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Od 1. jula 2022. godine očekuje se povećanje penzija u Nemačkoj. Redovno usklađivanje penzija biće znatno veće nego što se prvobitno pretpostavljalo. U zapadnoj Nemačkoj penzije će porasti za 5,35 odsto, a u istočnoj za 6,12 odsto.

Savezni ministar rada Hubertus Hajl predložio je, krajem novembra prošle godine, povećanje od 4,4 odsto. Ovaj procenat povećanja je predložen usled pozitivnog razvoja prihoda od penzija.

Pozadina je da 2021. godine, uprkos padu prihoda zbog pandemije koronavirusa, nije došlo do smanjenja penzija. Penzijska garancija je, međutim, bila nula. Ova garancija treba da se nadoknadi faktorom sustizanja koji tek treba da se uvede zakonom.

Povećanje koje je sada najavljeno zasniva se na podacima Nemačkog udruženja za penzijsko osiguranje i Saveznog zavoda za statistiku. Ovo je dovelo do povećanja centralne vrednosti penzije u obračunu na zapadu sa trenutno 34,19 na 36,02 evra i vrednosti penzije na istoku sa trenutnih 33,47 evra na 33,52 evra.

Dnevni list Blic podseća da je sa dolaskom nove koalicione vlade Nemačke predstavljen niz socio-ekonomskih izmena sa ciljem da se poboljša životni standard stanovnika. Među progresivnim predlozima našao se i jedan koji se tiče nemačkih penzija.

Trenutno, prosečna nemačka penzija iznosi 45 odsto bruto plate koja je oko 3.000 evra. To znači da penzioneri u Nemačkoj primaju u proseku oko 1.350 evra.

Ipak, podsećamo da postoji nemala razlika u visini penzija od dela države: Prosečna penzija u saveznim državama Nemačke

U Nemačkoj je oko 21 miliona penzionera, a nemačku penziju prima i nemali broj penzionisanih gastarbajtera iz Srbije. V: Penzije u Nemačkoj – razlog za povratak u Srbiju?

Formula za obračun nemačke penzije

U Nemačkoj je, podsećamo, još 2006. godine, usvojen zakon da se u starosnu penziju ide sa 65. godina. To je trajalo do 2012. godine. Zatim je izglasan zakon da se do 2029. godine starosna granica pomera na 67 godina. Nedavno su izneti i predlozi da se odlazak u penziju poveća na 69 godina do 2042.

Zaposleni u Nemačkoj mogu u prevremenu penziju sa najmanje 63 godine života. Tada se, naravno, penzija umanjuje.

Kada je u pitanju formula za obračun penzije, pored bodova koji se dobijaju na osnovu nivoa prihoda (Entgeldpunkt), računaju se i faktor odbitka od penzije, kao i tip penzije.

Jedan bod se dobija za godišnja primanja jednaka nemačkom proseku u toj godini. Viša primanja garantuju više od jednog boda, manja primanja manje od jednog boda. Primer na sajtu „Equilibrio“ pokazuje da ako je neko u Nemačkoj zaradio 63.000 evra, a prosek je 34.857 evra, dobiće 1,81 Entgeldpunkt.

Pored ovih bodova, veoma je važan i faktor odbitka od penzija. Taj faktor odbitka od penzije ne postoji ukoliko se osoba penzioniše sa 67 godina. Za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju, odbija se 0,3 odsto ovog faktora.

Treći činilac nemačke penzije je tip penzije. Za pravu, starosnu penziju rentenartfaktor iznosi 1.0, a za penziju udovca ili udovice 0.55.

Formula za obračun nemačke penzije je: broj bodova (Entgeldpunkt) se množi sa faktorom odbitka od penzije, pa se dobijeni broj pomnoži sa tipom penzije.

Izvor: Blic

Moglo bi vas interesovati: