Inicijativa 1% za kulturu

Bez kulture, život je životarenje. Pokrenuta je inicijativa 1% za kulturu. Možete se pridružiti potpisivanjem peticije.

Da li je moguće kulturu posmatrati kao ozbiljnijeg budžetskog igrača?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope (CESK) u saradnji sa Asocijacijom Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS) sproveo je istraživanje o izdvajanjima za kulturu u zemljama u regionu i njihovim gradovima. Rezultati istraživanja pokazuju da su ukupni budžeti Republike Srbije i Grada Beograda drugi najveći u regionu. Međutim, procentualno, izdvajanja za kulturu i Srbije i Beograda niža su nego u svim drugim državama i glavnim gradovima regiona.

U želji da se ovakvo stanje sistemski menja, grupa aktera sa domaće kulturne scene pokreće inicijativu za promenu politike finansiranja kulture u Srbiji. Zahteva se da izdvajanje za kulturu u Budžetu Republike Srbije bude minimalno jedan odsto. Ovaj procenat uzima se kao preporuka međunarodne organizacije UNESCO. Njime se obezbeđuje minimalni budžetski podsticaj za razvoj savremenog stvaralaštva i očuvanje nasleđa.

Krajnji cilj kampanje jeste sticanje uslova za ostvarenje izdvajanja 1% za kulturu. Inicijativa želi, pre svega, da utiče na uvođenje jasnih i transparentnih procedura. Ove procedure bi omogućile odgovorno upravljanje i distribuciju javnih sredstava u kulturi. Takođe se teži uključivanju svih aktera u kulturi u procese donošenja odluka o upravljanju javnim budžetom, ali i drugim javnim resursima u kulturi.

Peticija „Svi za 1% – 1% za sve“ je otvorena za potpisivanje 18. oktobra 2019. godine. Javnost je pozvana da podrži zahteve. Peticija se može potpisati ovde: Svi za 1% – 1% za sve

Ovi zahtevi će zvanično biti upućeni i resornom Ministarstvu kulture i informisanja, kabinetu predsednice Vlade i Savetu za kreativne industrije, kao i Ministarstvu finansija.

Krajem oktobra će biti organizovan i javni razgovor na temu finansiranja kulture u Srbiji. Cilj razgovora je upoznavanje s mogućnostima planiranja budžeta u ovoj oblasti, mehanizmima i alatima koji bi omogućili transparentnije upravljanje i dugoročna ulaganja u reformu postojećeg kulturnog sistema.

Moglo bi vas zanimati:

FotografijaUmetnički kvart 798, Peking