Inicijativa 1% za kulturu

Bez kulture, život je životarenje. Pokrenuta je inicijativa 1% za kulturu. Možete se pridružiti potpisivanjem peticije.

Da li je moguće kulturu posmatrati kao ozbiljnijeg budžetskog igrača?

Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope (CESK) u saradnji sa Asocijacijom Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS) sproveo je istraživanje o izdvajanjima za kulturu u zemljama u regionu i njihovim gradovima. Rezultati istraživanja pokazuju da su ukupni budžeti Republike Srbije i Grada Beograda drugi najveći u regionu. Međutim, procentualno, izdvajanja za kulturu i Srbije i Beograda niža su nego u svim drugim državama i glavnim gradovima regiona.

U želji da se ovakvo stanje sistemski menja, grupa aktera sa domaće kulturne scene pokreće inicijativu za promenu politike finansiranja kulture u Srbiji. Zahteva se da izdvajanje za kulturu u Budžetu Republike Srbije bude minimalno jedan odsto. Ovaj procenat uzima se kao preporuka međunarodne organizacije UNESCO. Njime se obezbeđuje minimalni budžetski podsticaj za razvoj savremenog stvaralaštva i očuvanje nasleđa.

Krajnji cilj kampanje jeste sticanje uslova za ostvarenje izdvajanja 1% za kulturu. Inicijativa želi, pre svega, da utiče na uvođenje jasnih i transparentnih procedura. Ove procedure bi omogućile odgovorno upravljanje i distribuciju javnih sredstava u kulturi. Takođe se teži uključivanju svih aktera u kulturi u procese donošenja odluka o upravljanju javnim budžetom, ali i drugim javnim resursima u kulturi.

Peticija „Svi za 1% – 1% za sve“ je otvorena za potpisivanje 18. oktobra 2019. godine. Javnost je pozvana da podrži zahteve. Peticija se može potpisati ovde: Svi za 1% – 1% za sve

Ovi zahtevi će zvanično biti upućeni i resornom Ministarstvu kulture i informisanja, kabinetu predsednice Vlade i Savetu za kreativne industrije, kao i Ministarstvu finansija.

Krajem oktobra će biti organizovan i javni razgovor na temu finansiranja kulture u Srbiji. Cilj razgovora je upoznavanje s mogućnostima planiranja budžeta u ovoj oblasti, mehanizmima i alatima koji bi omogućili transparentnije upravljanje i dugoročna ulaganja u reformu postojećeg kulturnog sistema.

Moglo bi vas zanimati:

FotografijaUmetnički kvart 798, Peking