Dnevni boravak za obolele od demencije – važan, ali još uvek nedostižan

Nadležni iz gradske uprave Beograda shvataju veliku potrebu da se u glavnom gradu otvori dnevni boravak za obolele od demencije. Nisu, međutim, planirana sredstva, te u 2021. godini ne može da se očekuje ništa po ovom pitanju.

U prostorijama Gradske uprave Beograda, 31. marta 2021. godine održan je sastanak na temu uspostavljanja usluge dnevnog boravka u Beogradu za osobe sa demencijom. Sastanak su inicirali Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest – SUAB i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ispred Sekretarijata za socijalnu zaštitu, na sastanku su učestvovale Jasmina Ivanović, podsekretar Sekretarijata i Milica Stanković, načelnica Sektora za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. Iz UN Women, sastanku su prisustvovale Ljiljana Lončar i Tijana Milošević, dok su SUAB predstavljale prof. dr Elka Stefanova, sa Klinike za neurologiju KC Srbije i predsednica Skupštine SUAB-a i Nadežda Satarić, predsednica Upravnog odbora SUAB-a i UG Amity.

Predstavnice Sekretarijata su na sastanku upoznate sa razlozima zašto SUAB zagovara za uspostavlje i razvoj usluge dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu. Ukazano je na promene koje su se dogodile od 2014. godine. Te godine je Amity realizovao istraživanje o potrebama za dnevnim centrom u Beogradu i zagovarao za njegovo otvaranje.

Promene koje čine dnevni boravak za obolele od demencije
sve potrebnijim

  • Povećao se broj starijih u Beogradu sa 270 na 330 hiljada, a samim tim i broj obolelih od demencije (6-10 odsto i još kod jedan odsto mlađih od 65 godina)
  • Nisu se povećali kapaciteti za pomoć u kući starijima (za 2.500 korisnika)
  • Nisu povećani kapaciteti za smeštaj u državnim domovima za odrasle i starije (1.832 mesta); povećani su samo kapaciteti u privatnim domovima za stare
  • Uspostavljeno je rodno odgovorno budžetiranje i u Gradskoj upravi Beograda. Ovo ide u prilog uspostavljanju ove usluge, jer najveći teret brige o obolelima je na porodici, a u okviru porodice, na ženi
  • Poznata je ekonomska vrednost neplaćenih poslova staranja. Ovo je pokazatelj da problem obolelih od demencije nema samo socijalnu dimenziju, već i ekonomsku
  • UG Amity je pilotirao usluge Savetovališta za neformalne negovatelje tokom 2020. godine u Beogradu, Kragujevcu i Čačku. Tom uslugom je obuhvaćeno više od 300 porodica obolelih. Ovim je potvrđeno koliko je važno razvijati dnevne usluge u zajednici za obolele i njihove neformalne negovatelje. Pandemija kovida-19 dodatno utiče na rastuće potrebe za dnevnim boravkom, predah smeštajem, savetovalištima za neformalne negovatelje.

Profesorka Elka Stefanova je naglasila da je, u nedostatku lekova koji bi izlečili bolest, ključna prevenecija. Prevencija znači održavanje funkcionalnosti kod obolelih u početnoj i u srednjoj fazi bolesti. Ovo se može postići struktuiranim aktivnostima za obolele u dnevnom boravku.

Prof. dr Stefanova je navela da je sada u Beogradu u registru obolelih od demencije više od 6.000 osoba i da ona zna slučajeve gde neformalni negovatelji umru pre obolelih o kojima brinu. Tome svakako doprinosi izuzetan nivo stresa koji negovanje osoba obolelih od demencije nosi.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda
o dnevnom boravku za obolele od demenecije

Problem brige o obolelima od demencije je više nego aktuelan, saglasile su se predstavnice Gradskog Sekretarijata. I oni u Sekretarijatu su imali velike izazove, navele su, posebno u vreme vanrednog stanja 2020. godine. Tada je neformalnim negovateljima bilo otežano da odlaze u stanove da pružaju usluge obolelima.

Razmišlja se, kako su rekle, da li da uslugu razvijaju u sistemu lokalne samouprave ili pri nekoj od ustanova socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih.

Međutim, tokom 2021. godine, na tom planu neće se dogoditi ništa. Nije planiran novac u budžetu za ovu namenu, sa jedne strane. Sa druge, Grad Beograd kao prioritet sada ima razvoj usluga za decu sa smetnjama u razvoju i druge ranjive grupe.

Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest će, kako je naglašeno, ostati posvećeno akcijama zagovaranja za uspostavljanje i razvoj preko potrebne usluge dnevnog boravka za obolele u Beogradu.

Izvor: SUAB
FotografijaMarko Nikolajević za Penzin.rs

Podsećamo i na članke: