Početna Magazin Godine Depresija se, na izvestan način, prenosi sa kolena na koleno

Depresija se, na izvestan način, prenosi sa kolena na koleno

Depresija se, na izvestan način, prenosi sa kolena na koleno

Iako, na ovim prostorima, depresija nije nešto što šira javnost uzima za ozbiljnu bolest, ona to može biti. Zato je korisno da što više saznamo o njoj, kao i da obratimo pažnju na porodičnu anmnezu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ako su i jedan od roditelja i baka ili deka iskusili periode depresije, osoba će imati veći rizik da i sama doživi depresiju.

Ovo je zaključak istraživanja koje je objavljeno u Journal of the American Medical Association (JAMA) Psychiatry. Mirna M. Vajsman sa Univerziteta Kolumbija u Nju Jorku i njene kolege vodili su ovo istraživanje preko 30 godina.

Intervjuisali su 251 unuka prosečne starosti 18 godina (razgovarano dva puta u proseku), njihove roditelje (razgovarano pet puta u proseku) i njihove bake i deke (tokom trideset godina istraživanja).

Poređenjem dve generacije, kod unuka čiji su roditelji patili od tzv. velike depresije postoji dva puta veći rizik da će i oni patiti od velike depresije u odnosu na one čiji roditelji nisu patili od depresije. Kod ovih osoba je, takođe, povećan rizik od poremećaja u ponašanju, zavisnosti od opijata, od suicidnih ideja, a ove osobe i slabije funkcionišu u svakodnevnom životu.

Poređenjem sve tri generacije, unuci kojima su i jedan od roditelja i jedan od roditelja njihovih roditelja bili depresivni, imaju za tri puta veći rizik da obole od velike depresije.

Ovo istraživanje, iako odlično sprovedeno, ima malu veličinu uzorka. Međutim, zaključci su korisni kao korak u daljem istraživanju ove bolesti od koje pati veliki broj ljudi, a koja može podstaći druge bolesti ili im prethoditi.

Izvor: Science Daily


Mogli bi vas zanimati i tekstovi: