Početna Magazin Godine Test: Gerijatrijska skala depresije (15 pitanja)

Test: Gerijatrijska skala depresije (15 pitanja)

Test: Gerijatrijska skala depresije (15 pitanja)

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u Hrvatskoj preuzeo je i objavio skalu depresije za starije osobe koja je nastala na univerzitetu Stenford, ali u skraćenom obliku od 15 pitanja na koja treba odgovoriti jednostavno sa da ili ne.

Skala GDS (Geriatric Depression Scale) zamišljena je kao kratki upitnik vezan za najskorija osećanja starijih osoba, koji može detektovati naznake depresije u ranim fazama, kako bi se moglo na vreme reagovati.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

TEST

Odaberite odgovor koji najbolje opisuje vaša osećanja protekle sedmice:

 1. Da li ste bili zadovoljni svojim životom? DA / NE
 2. Da li ste smanjili broj svojih aktivnosti i zanimanja? DA / NE
 3. Da li ste osećali kako je Vaš život neispunjen? DA / NE
 4. Da li ste se često dosađivali? DA / NE
 5. Da li ste bili dobro raspoloženi većinu vremena? DA / NE
 6. Da li ste se bojali da će Vam se nešto loše dogoditi? DA / NE
 7. Da li ste bili srećni većinu vremena? DA / NE
 8. Da li ste se često osećali bespomoćno? DA / NE
 9. Da li ste radije ostajali kući nego izlazili napolje i bavili se novim aktivnostima? DA / NE
 10. Smatrate li da imate više problema s pamćenjem nego većina drugih ljudi? DA / NE
 11. Smatrate li da je vam je život sada predivan? DA / NE
 12. Da li ste osećali bezvredno? DA / NE
 13. Da li ste se osećali puni energije? DA / NE
 14. Da li ste osećali da ste u bezizlaznoj situaciji? DA / NE
 15. Smatrate li da je drugima bolje nego Vama? DA / NE

Bodovi:

 • Odgovor NE u pitanjima 1, 5, 7, 11, 13 nosi 1 bod.
 • Odgovor DA u pitanjima 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 nosi 1 bod.

Rezultati:

 • 0-5 – nema znakova depresije
 • 6-9 – postojanje manjih znakova koji upućuju na depresiju
 • 10 i više – postojanje većih znakova depresije.

Ukoliko je zbir bodova šest i više obratite se lekaru.

izvor: Penzić