Cunami mentalnih poremećaja tokom kovid krize

Stepen depresije u vreme pandemije bio je skoro duplo veći u poređenju sa 2013. godinom. Pored kovid stres sindroma, cunami mentalnih poremećaja protutnjao je Srbijom. Ima li zdravstveni sistem Srbije adekvatan odgovor?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Svaki šesti odrasli stanovnik Srbije je ispunio kriterijume za neki od najčešćih psihijatrijskih poremećaja, a 80.000 ljudi više nego ranije je tokom pandemije virusa korona imalo umerene depresivne smetnje, pokazalo je istraživanje o mentalnom zdravlju nacije u vreme pandemije.

Od juna i oktobra 2021. godine anketirano je 1.200 ljudi u 60 opština u Srbiji starosti od 18-65 godina. Ispitivani su fenomeni kao što su učestalost psihijatrijskih poremećaja, procena depresije, stresa, usamljenosti, stresna iskustva u vezi sa pandemijom, teorije zavere vezane za kovid i fizičko zdravlje, lični utisak o kovidu…

Istraživanje je rađeno u okviru interdisciplinarnog projekta pod nazivom „cov2soul“ u kojem su učestvovali stručnjaci koji se bave javnim i mentalnim zdravljem kao i psihijatrijskim poremećajima. Istraživanje o mentalnom zdravlju u drugoj godini pandemije sproveo je Medicinski fakultet u Beogradu, u saradnji sa Odsecima za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu.

Istraživanje je predstavljeno na tribini „Na kafi sa psihologom“ koju je organizovala Hemofarm fondacija.

„Opšte očekivanje je bilo da će kovid stresovi napraviti cunami mentalnih poremećaja ili sad već neke velike dramatične promene“, rekla je Nađa Marić, rukovodilac Službe za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za mentalno zdravlje.

Kovid stres sindrom

Kada su u pitanju stresni događaji od početka pandemije, oko 27 odsto ispitanika je navelo događaje uzrokovane patnjom zbog bližnjih, a oko 22 odsto je prijavilo stres u vezi sa poslom ili finansijama. Stres uzrokovan ličnim problemima prijavilo je skoro 13 odsto ispitanika, a partnerskim svaki dvadeseti ispitanik.

Strah od socioekonomskih posledica koje su bile prouzrokovane kovidom bio je visoko izražen kod ispitanika.

Primećen je takozvani kovid stres sindrom. On obuhvata sklop fenomena koji se tiču toga koliko se ljudi plaše da li će se zaraziti kovidom, da li će neko od njihovih bližnjih biti zaražen ili će se možda nešto desiti, kao i strah od toga da će biti u kontaktu sa zareženim osobama.

Ljiljana Lazarević, naučna saradnica u Institutu za psihologiju kaže da je istraživanje pokazalo da su žene, penzioneri, osobe kod kojih je postojala neka psihijatrijska dijagnoza pre korone i oni koji su bili u izolaciji zbog zaražavanja kovidom, pod nešto većim rizikom da dožive kovid stres sindrom.

Stepen depresije kod ljudi u vreme pandemije je bio skoro duplo veći u poređenju sa rezultatima istraživanja iz 2013. godine. Te godine je rađeno poslednje istraživanje na ovu temu.

„Došlo je do porasta depresivne simptomatologije. Kada je reč o umerenim simptomima taj skok je bio od 2,1 odsto 2013. godine na 4,1 odsto 2021. godine. To znači da je duplo više ljudi imalo depresivne simptome umerenog tipa“, naglasio je Goran Knežević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Istraživanje na ovu temu ponovo je urađeno u februaru 2022. godine. Knežević je rekao da je ono pokazalo da se stepen depresije ponovo smanjio na 2,2 odsto.

Izdvajanje iz budžeta za mentalno zdravlje

Nađa Marić je navela podatak da 0,3 odsto ljudi u Srbiji treba da se leči od nekog poremećaja. Svaki šesti odrasli stanovnik ispunio je kriterijume za neki od 12 najčešćih psihijatrijskih poremećaja. To je 700.000 odraslih stanovnika.

Stope učestalosti psihijatrijskih poremećaja u Srbiji iste su kao i u Norveškoj. U ovoj skandinavskoj zemlji se, međutim, za zaštitu mentalnog zdravlja odvaja sedam odsto od ukupnog zdravstvenog budžeta. O mentalnom zdravlju odraslih u Norveškoj se brine oko 1.000 psihijatara, 500 lekara na specijalizaciji i oko 1.500 kliničkih psihologa. Uz to, pomoć mladima pružaju psihijatari i klinički psiholozi specijalizovani za decu i omladinu.

Nema podataka o tome koliko se u Srbiji iz zdravstvenog budžeta izdvaja na mentalno zdravlje. Kada su u pitanu lekari specijalisti i klinički psiholozi, taj broj je, prema nekim pokazateljima, i 10 puta manji nego u Norveškoj.

Istraživanje je pokazalo da u Srbiji, slično kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, nešto više od polovine stanovništva u nekoj meri izražava slaganje sa teorijama zavere u vezi sa pandemijom, Nešto manje njih te teorije zavere u potpunosti odbacuje.

U periodu kada je rađeno istraživanje skoro polovina stanovništva je bila vakcinisana makar jednom dozom vakcine. Vakcinisani su bili manje skloni prihvatanju teorija zavere.

Izvor: Beta
FotografijaRad Cyrus sa Unsplash

Podsećamo: