Apel lekara: Obnoviti Institut Torlak i Institut za trasfuziju krvi

Nevladina organizacija „Doktori protiv korupcije“ uputila je 18. juna 2020. godine apel predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Lekari iz ovog udruženja traže da se obnove i unaprede proizvodni programi Instituta za transfuziju krvi Srbije i Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“. Apel potpisuje, u ime NVO, Dr Draško Karađinović.

NVO „Doktori protiv korupcije“ u svom apelu predsedniku Vučiću naglašava da je stanje u Institutu za transfuziju krvi Srbije i Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ zabrinjavajuće. Stanje u ovim strateškim ustanovama od kojih zavisi funkcionisanje celog zdravstvenog sistema zahteva hitno reagovanje nadležnih institucija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Tim pre što aktuelna epidemija, kao i visok rizik pojave novih infektivnih patogena, naglašavaju centralnu ulogu ove dve ustanove u odgovoru na buduće zdravstvene izazove.

Ova organizacija u svom apelu podseća da su ove ustanove, posle 2000. godine, izgubile tehnološki korak i ušle u spiralu ubrzanog urušavanja proizvodnih kapaciteta. Pokušaji obnavljanja proizvodnje proteklih godina, i pored više donacija iz EU i SZO kao i namenskih kredita Evropske investicione banke i Svetske banke, nisu dali zadovoljavajuće rezultate.

Pogrešna reforma Instituta za transfuziju krvi

Institut za transfuziju krvi Srbije se nikada nije oporavio od pogrešne reforme koja je svojevremeno negativno ocenjena i od Odbora za zdravlje Skupštine Srbije.

Proizvodnja krvnih derivata (albumini, imunoglobulini, itd) iz krvi domaćih dobrovoljnih davaoca je supstituisana uvozom derivata krvi nepoznatog porekla u godišnjoj vrednosti od više desetina miliona evra.

Funkcionisanje transfuziološke službe je praćeno finansijskom dubiozom, brojnim aferama, i uništavanjem, uprkos visoke globalne tražnje, desetina tona dragocene krvne plazme domaćih davaoca usled smanjivanja prerađivačkih kapaciteta.

Istovremeno, apsurd uništavanja plazme je praćen hroničnim nedostatkom krvi. Poslednji pokušaj unapređenja proizvodnje Instituta iz 2015. godine nije dao rezultat pošto je, po svoj prilici, komercijalni interes ponovo potisnuo javni.

Gašenje proizvodnih programa Instituta „Torlak“

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ je imao sličnu sudbinu u ovom periodu.

Početkom veka, „Torlak“ je bio među značajnim proizvođačima seruma i vakcina. Tako je 1999. i 2000. „Torlak“ imao izvoz od po devet miliona dolara na godišnjem nivou za Indiju, Irak i druge zemlje.

Međutim, između 2000. i 2003. gasi se proizvodnja interferona koji je bio registrovan lek, gasi se proizvodnja imunostimulatora torala, prevalura, poliflamina, BCG koji se koristio u lečenju karcinoma bešike, antibiogram tableta, vakcine protiv gripa, oralne vakcine protiv dečije paralize i drugih dijagnostičkih preparata.

NVO „Doktori protiv korupcije“ napominje da se danas mnogi od ovih proizvoda uvoze po višestruko većoj ceni.

Obnavljanje proizvodnje ovih instituta – nacionalni interes

Kriza dostupnosti specifičnih lekova u aktuelnoj pandemiji jasno pokazuje koliko bi nekadašnja a danas deficitarna proizvodnja bila dragocena u lečenju hiljade obolelih od virusa SARS-CoV-2 u Srbiji, ali i šire u regionu.

Zbog navedenog, NVO „Doktori protiv korupcije“ smatra da obnavljanje proizvodnih kapaciteta po standardima dobre proizvođačke prakse u ove dve ključne karike zdravstvene infrastrukture treba da predstavlja investicioni prioritet ne samo sektorske, zdravstvene, već i državne politike.

Obnavljanje kapaciteta je moguće postići u roku od 18 do 24 meseca, smatraju u ovom udruženju.

Postizanje optimalne funkcije ova dva Instituta omogućilo bi supstituciju velikog dela uvoza. Istovremeno, bilo bi omogućeno lidersko pozicioniranje u regionu budući da u okruženju više nema ustanova sa sličnim proizvodnim programom.

Naglašavaju da je preduslov uspešnog restarta ovih ustanova dominacija državnog interesa nad trgovačkim i uvozničkim te javnog interesa nad privatnim što u poslednjim decenijama nije bio slučaj.

Izvor: Healthcare anticorruption (PDF)
FotografijaNathan Dumlao za Unsplash

Podsećamo: