Početna Vitaplan – Pomoć u kući i kućna nega

Vitaplan – Pomoć u kući i kućna nega

Vitaplan – Pomoć u kući i kućna nega

Vitaplan pomoć u kući i kućna nega je licencirana usluga podrške, prvenstveno za starije sugrađane/ke. Naše usluge su usmerene ka kvalitetnijem životu korisnika/ca i njihovih porodica.

 • Lukijana Mušickog 9, Novi Sad
 • tel: 021 300 83 59
 • mob: 069 300 50 62
 • email: info@vitaplan.rs
 • web: www.vitaplan.rs
 • Odgovorno lice: Melinda Tomić

O Vitaplan kućnoj nezi i pomoći u kući

Vitaplan pomoć u kući i kućna nega je osnovana 2014. godine sa ciljem pružanja podrške koja obuhvata osnovnu negu pokretnih korisnika, ali i kompleksnu negu namenjenu onima koji su nepokretni. Značajna karakteristika kućne nege je potpuno prilagođavanje potrebama i mogućnostima korisnika/ce i porodice. U usluge kućne nege spada kontrola vitalnih znakova, održavanje lične higijene, pomoć pri oblačenju, nabavka namernica, plaćenje računa.

Nega nepokretnih korisnika

Većina naših korisnika i korisnica je slabo pokretno ili nepokretno. Uglavnom nas angažuje porodica ili pojedinci kada nisu u mogućnosti da pruže kompletnu ili zadovoljavajuću negu. Veoma nam je značajno da tada održimo dostojanstvo korisnika i pokažemo da njihova (ne)pokretljivost ne utiče presudno na kvalitet njihovog života. Naše negovateljice imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa ležećim i slabopokretnim pacijentima, kao i onima u terminalnoj fazi, kojima je potreban posebno pažljiv i stručan pristup. Naše usluge obuhvataju:

 • Promena pelena inkontinentnim pacijentima, održavanje higijene urogenitalnog područja
 • Prevencija dekubitusa
 • Briga o rani, kontrola i previjanje
 • Održavanje higijene postelje
 • Pomoć pri promeni položaja osobe u krevetu (pomeranje)
 • Pomoć i asistencija korisniku pri kretanju i tokom rehabilitacionog perioda
 • Pasivne vežbe za jačanje mišića i masaža
 • Savetodavni i preventivni rad sa korisnicima i članovima porodice
 • Pomoć prilikom podnošenja zahteva za tuđu negu i pomoć

Prevoz kod lekara

Pored nege u kućnim uslovima, pripremamo korisnike za lekarske preglede i organizujemo prevoz i pratnju do lekara uz nadzor stručnog lica. U ove usluge spadaju sve oni zahtevi koji se stavljaju pred korisnika – pomoć pri zakazivanju pregleda, nabavke uputa i recepata, uputa za specijalističke preglede i ostale papirologije, kao i praćenje i nadgledanje propisane terapije u skladu sa uputstvima lekara.

Značajno je naglastiti da naši korisnici dobijaju besplatno na korišćenje ortopedska i medicinska pomagala u sklopu naših usluga (hodalice, šetalice, štake, invallidska kolica, dekubitalni dušeci…).

Teleasistencija

Kao dopunu usluga kućne nege i pomoći u kući, nudimo i teleasistenciju. Teleasistencija pruža pomoć staroj osobi u kriznim situacijama ili u trenucima usamljenosti i psihičke krize. Korisnik ili korisnica ima uza sebe mali, neupadljivi privezak i u mogućnosti je da svakog trenutka, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, gde god se nalazio/la, kada ima potrebu za time, pozove Centar, odakle će ili dobiti direktnu pomoć, ili će Centar organizovati da mu se pomoć ukaže preko stručnih i specijalizovanih službi.

Značajno je da se kontakt sa teleasistentom ostvaruje jednostavnim pritiskom na crveno dugme na privesku, bez ikakvih drugih procedura ili postupaka. Uređaj ima GPS uređaj koji pomaže da se u kriznim situacijama osoba locira i pruži joj se adekvatna pomoć.

Podrška kada je najpotrebnije

Slogan Vitaplan kućne nege i pomoći u kući glasi Podrška kada je najpotrebnije. Složićemo se da je podrška prilikom starenja presudna za kvalitetan i ispunjen život. U starosti se suočavamo sa različitim izazovima i promenama koje utiču na naše zadovoljstvo i blagostanje.

Kućna nega i pomoć u kući je usmerena na podršku koja je prilagođena potrebama korisnika, a u cilju da zadrži dostojanstvo i kvalitet života.

Trenuci kada se angažuju gerontonegovateljice su uglavnom bolni momenti za pojedinca i porodicu, kada spoznaju da više nisu u mogućnosti da sami brinu o sebi ili bliskoj osobi. Tada podrška koja se dobija kroz usluge kućne nege i pomoći u kući zadovoljava najosnovnije i najznačajnije potrebe. Mi želimo da vas ohrabrimo da je potražite i ranije, da ona bude jedna od oblika brige o sebi, koja će vam olakšati starost i smanjiti stres u porodičnim odnosima. Upravo zbog osetljivosti potreba, mi se zalažemo za obezbeđivanje stručnosti i profesionalnosti u oblasti kućne nege i pomoći u kući.

Vitaplan je osnovan 2014. godine, kućna nega je licencirana, a naše gerontonegovateljice poseduju znanje koje je akreditovano kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Takođe, trudimo se da kroz dodatne edukacije i psihosocijalnu podršku osnažimo svoje osoblje za reagovanje u kritičnim i nepredviđenim situacijama, te pružimo informacije od značaja za potencijalne izazove u radu.

Kroz svoj rad se trudimo da pratimo zahteve svih koji nam se obraćaju. Te smo usmereni na pružanje adekvatne i svestrane podrške. Pored usluga kućne nege i pomoći u kući, nudimo usluge prevoza i pratnje kod lekara (pomoć oko zakazivanja pregleda, nabavke uputa i recepata, uputa za specijalističke preglede i ostale papirologije).

Vitaplan kućna nega i pomoć u kući je mesto gde se možete informisati i zaključiti ugovor o teleasistenciji. Teleasistencija pruža pomoć staroj osobi u kriznim situacijama ili u trenucima usamljenosti i psihičke krize. Korisnik ili korisnica ima uza sebe mali, neupadljivi privezak i u mogućnosti je da svakog trenutka, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, gde god se nalazio/la, kada ima potrebu za time, pozove Centar, odakle će ili dobiti direktnu pomoć, ili će Centar organizovati da mu se pomoć ukaže preko stručnih i specijalizovanih službi.

Više o našim uslugama možete pročitati na sajtu www.vitaplan.rs ili nas kontaktirati putem telefona 021 300 83 59 i 069 300 50 62 ili putem mejla info@vitaplan.rs.