Početna Magazin Godine 11. međunarodni simpozijum Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

11. međunarodni simpozijum Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

11. međunarodni simpozijum Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

U Kragujevcu, u hotelu Šumarice, od 6. do 7. novembra 2015. godine, održan je 11. tradicionalni godišnji međunarodni simpozijum Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS, pod nazivom “Promene i pravci razvoja aktuelne regulative u oblasti lekova i medicinskih sredstava”.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Koorganizator simpozijuma je bila Grupacija domaćih proizvođača lekova u okviru Privredne komore Srbije, a on se održao uz podršku Udruženja inovativnih proizvođača lekova – INOVIA i Udruženja inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS, i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Teme ovogodišnjeg simpozijuma bile su: programi rane dostupnosti lekova za pacijente koji su iscrpeli sve dostupne terapijske opcije, zamenljivost/nezamenljivost lekova, pitanje nekvalitetnih medicinskih sredstava i praćenja i reagovanja na neželjene reakcije na medicinska sredstva, falsifikovani lekovi i medicinska sredstva i borba protiv ove globalne pošasti koja pogađa i našu zemlju, klasifikacija lekova u odnosu na režim izdavanja, i konačno, oglašavanje lekova i dijetetskih suplemenata i njihova kontrola.

Skup je okupio eminentne predavače iz Velike Britanije, Holandije, Slovenije i drugih zemalja, kao i iz Saveta Evrope i profesore sa Univerziteta u Ljubljani, Beogradu i Kragujevcu. Ukupan broj učesnika je bio preko 250. Gosti simpozijuma su bile visoke delegacije regulatornih organa zemalja sa kojima ALIMS ima potpisane sporazume o saradnji, a to su Ruska Federacija, Italija, Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, i Crna Gora.

Na otvarnju skupa, direktor ALIMS-a, spec. dr med. Saša Jaćović istakao je da je “sa aspekta regulatornih aktivnosti u oblasti lekova i medicinskih sredstava, ovo bez sumnje najbitnije dešavanje u godini, i skup koji prerasta okvire Srbije, pa i regiona i ima međunarodni značaj. I ove godine on okuplja predstavnike proizvođača i nosioca dozvola za lekove i proizvođače i nosioce upisa u Registar medicinskih sredstava, ali i zdravstvene profesionalce, predstavnike regulatornih tela, univerziteta i naučnih institucija.”

„Time pruža i jedinstvenu priliku da se svi zajedno okupimo na zajedničkom zadatku kako bismo doneli konkretne i praktično primenljive zaključke koji će biti u interesu pre svega zdravlja ljudi, a sa namerom ostvarenja jedinstvenog cilja – kvalitetnije terapije i dijagnostike za građane Srbije i čitave regije.”

“Ono što posebno odlikuje ALIMS”, naglasio je direktor Jaćović u svom obraćanju, “jeste spremnost za razgovor i dijalog, transparentnost u radu, kolegijalnost, omogućavanje predvidljivog poslovanja i planiranja, i to su kvaliteti na koje ćemo se oslanjati i ubuduće. Zato budite slobodni da date sugestije, predloge i razvijajmo zajedno duh saradnje, jer jedino tako možemo postići unapređenje zdravlja i kvaliteta života naših sugrađana.”

Simpozijum je zvanično otvorila Dr Vesna Knjeginjić, pomoćnik ministra zdravlja za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu koja je u svom govoru rekla kako “Ministarstvo zdravlja Republike Srbije prepoznaje važnost saradnje svih relevantnih činilaca koji su uključeni u proces snabdevanja, regulative i kontrole tržišta lekova i medicinskih sredstava u našoj zemlji, i podržava takve inicijative u svakoj prilici. Ipak, teško je održati kontinuitet u poverenju i transparentnosti rada, i smatramo da je upravo tradicionalni simpozijum Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, redak i hvale vredan primer, kako se, iz godine u godinu, pa tako duže od decenije, kroz krize i turbulencije može voditi pošten i otvoren dijalog državnih institucija i privatnog sektora.”

Na kraju simpozijuma, direktor Jaćović je izneo zaključke sesija i celog skupa, kao i preporuke za dalji rad i unapređenje zakonske regulative i procedura, uz nadu u dalje unapređenje kooperacije u oblasti regulative lekova i medicinskih sredstava, kroz saradnju svih aktera zdravstvenog sistema.

Tekstovi koji bi vas mogli zanimati: