Početna Magazin Godine ALIMS: Fizička lica ne mogu biti uvoznici neregistrovanih lekova ili medicinskih sredstava

ALIMS: Fizička lica ne mogu biti uvoznici neregistrovanih lekova ili medicinskih sredstava

ALIMS: Fizička lica ne mogu biti uvoznici neregistrovanih lekova ili medicinskih sredstava

Imajući u vidu sve veći broj zahteva u kojima se fizička lica obraćaju Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) sa molbom za uvoz neregistrovanih lekova ili medicinskih sredstava za potrebe svog ili lečenja svojih najbližih, ALIMS opštu i stručnu javnost obaveštava o sledećem…

Fizička lica ne mogu biti uvoznici niti predlagači uvoza neregistrovanih lekova ili medicinskih sredstava, pa samim tim ne mogu podnositi zahteve za njihov uvoz ALIMS-u.

Naime, prema Pravilniku o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava („Sl. glasnik RS“, br.2/14, 14/14, 111/14, 52/15) ALIMS izdaje dozvolu za uvoz neregistrovanih lekova ili medicinskih sredstava na osnovu zahteva koji ALIMS-u podnosi nosilac dozvole za promet lekova odnosno medicinskih sredstava na veliko (izdate od strane Ministarstva zdravlja) tj. uvoznik u ime i za račun predlagača uvoza.

Predlagač uvoza neregistrovanog leka, odnosno medicinskog sredstva može samo biti zdravstvena ustanova, kao i Ministarstvo nadležno za poslove odbrane, kako je definisano Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik RS,“ br. 30/10 i 107/12).

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima ne dozvoljava slanje lekova i medicinskih sredstava putem pošte. Naime, članom 134. i čl 198. – shodna primena, navedenog zakona eksplicitno je propisano da je zabranjen promet leka i medicinskog sredstva poštom.

Imajući u vidu da navedena zakonska odredba izričito zabranjuje slanje leka i medicinskog sredstva poštom, ne postoji pravna mogućnost za izuzimanje bilo kog pojedinačnog slučaja.

Ovom prilikom se mole svi  građani, da ne upućuju ovakve molbe/zahteve ALIMS-u, već da se konsultuju sa zdravstvenom ustanovom u kojoj se leče o proceduri dobijanja leka koji nema dozvolu za lek ili medicinskog sredstva koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava u Republici Srbiji.

Takođe, stručne službe ALIMS-a stoje na raspolaganju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama za konsultacije povodom realizacije ovakvih zahteva.