Vlada predložila švajcarski model za penzije

Vlada je prosledila Narodnoj skupštini predlog da se penzije usklađuju po švajcarskom modelu.

Vlada Srbije je na sednici održanoj 24. oktobra 2019. utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Predlog je prosleđen Narodnoj skupštini na usvajanje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Po švajcarskom modelu penzije će biti usklađivane „u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada, bez poreza i doprinosa“. Ukoliko Narodna skupština usvoji Predlog, penzije će po ovom modelu početi da se usklađuju od 1. januara 2020. godine.

  • Fiskalni savet je, ocenjujući nacrt Fiskalne strategije za 2020. godinu, rekao da je važno poboljšanje „to što će biti uvedena ekonomski prihvatljiva švajcarska formula za indeksaciju penzija umesto sadašnjeg ad hok pristupa njihovom povećanju“. Ovaj model „ekonomski je prihvatljiv i poznat je u Srbiji, jer je već bio na snazi početkom dvehiljaditih.“ (Fiskalni savet o nacrtu Fiskalne strategije za 2020. godinu)

U saopštenju Vlade navodi se i sledeće:

„Penzije će se usklađivati na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o kretanju prosečne zarade zaposlenih bez poreza i doprinosa na teritoriji Republike Srbije i kretanju potrošačkih cena za prethodnih 12 meseci, računajući unazad, počev od juna prethodne kalendarske godine.“

Izvor: Vlada Republike Srbije

Podsećamo i na tekstove: