Da li je švajcarska formula nova prevara penzionera?

Jovan Tamburić, predsednik USPVLS sumnja da je švajcarska formula prevara penzionera Srbije. Još jedna u nizu…

Redovno usklađivanje penzija je tema o kojoj se vodi društvena rasprava od 2003. godine kada je u Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju uvedena tzv. švajcarska formula za usklađivanje penzija.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Napomena Penzina: Švajcarska formula podrazumeva usklađivanje 50 odsto sa inflacijom i 50 procenata sa rastom zarada (V: Od 1. januara 2020. ponovo švajcarska formula)

Od tada su penzije prvo usklađivane četiri puta godišnje, zatim dva puta do potpune obustave njihovog usklađivanja izmenama Zakona PiO u decembru 2014. godine i prelaska na odlučivanje o tome od strane Vlade Srbije.

Na osnovu dosadašnje „brige“ o penzionerima, aktuelnoj vlasti ne verujemo ni kada nam nudi švajcarsku formulu iz domaće kuhinje.

Da li je u ekonomskim i društvenim uslovima u Srbiji švajcarska formula usklađivanja penzija najdarežljivija? Da li penzioneri mogu biti sigurni da će statistički podaci o kretanju zarada biti objektivni u uslovima primene „odokativnih“ metoda praćenja njihovog kretanja i velike zastupljenosti sive ekonomije u Srbiji? Zašto se napušta usklađivanje penzija za puni rast cena odnosno inflacije i dela rasta BDP čime se garantovalo usklađivanje penzija za pun rast cena-inflacije?

Najavljenim predlogom zakonskog rešenja Vlada Srbije ne odustaje od arbitriranja o usklađivanju penzija suprotno potrebi da to pitanje bude nedvosmisleno definisano zakonom.

Može li se govoriti o „darežljivosti“ prema penzionerima dok se ne izvrši povraćaj neisplaćenih delova penzija zbog njihovog umanjivanja od novembra 2014. godine i vanredno usklađivanje penzija zbog njihovog nedovoljnog usklađivanja sa rastom cena od 2012. do 2018. godine za najmanje 15 odsto? Na „zaostajanje“ penzija upućuju statistički podaci u analizi Fiskalnog saveta „U potrazi za ekonomski održivom i društveno prihvatljivom formulom za usklađivanje penzija“ od 6. februara 2019. godine.

Redovno usklađivanje penzija je, ustvari, vraćanje penzionerima dela prihoda budžeta koji je uvećan povećanjem poreza i akciza na povećane cene roba i usluga. Ukoliko nema usklađivanja, ti uvećani prihodi budžeta se raspodeljuju na druge troškove a penzije se tako obezvređuju jer im se smanjuje kupovna moć.

Za redovno usklađivanje penzija sa rastom cena nisu potrebna dodatna finansijska sredstva jer ona već postoje zbog uvećanja prihoda budžeta od poreza na uvećane cene. Isto tako, zbog povećanih plata dolazi i do uvećanja prihoda Fonda PIO od uvećanih doprinosa za penzijsko osiguranje. Kada sve ovo znamo, postavlja se pitanje zbog čega se penzije ne usklađuju sa punim procentom rasta cena i plata.

Sprovođenje prikrivene javne rasprave u nekoliko opštinskih odbora PUPS-a o izmenama Zakona PIO kojima se uvodi redovno usklađivanje penzija nije dovoljno da se zakonsko rešenje osvetli i raspravi iz svih uglova. Vlada Srbije je ponovo propustila priliku da otvori javnu raspravu o reformi penzijskog sistema Srbije.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije će zajedno sa drugim sindikatima i udruženjima penzionera i sindikatima zaposlenih u narednom periodu pokrenuti narodnu inicijativu u kojoj će predložiti temeljnu reformu penzijskog sistema Srbije posle koje Fond PIO treba da postane finansijski održiv i nezavisan od Vlade Srbije.
(V: Peticija: Vratiti oteto sadašnjim i budućim penzionerima)

Jovan Tamburić, predsednik USPVLS

Podsećamo na tekstove: