Više od polovine građana misli da u Srbiji nema demokratije

Da u Srbiji nema demokratije, misli više od polovine građana. Građani, međutim, nisu spremni da se bore za demokratiju. Smatraju da borbu treba da predvode institucije. I ne vide problem u tome što za te institucije misle da su korumpirane.

Više od polovine građana smatra da u Srbiji nema demokratije ili da je ona opterećena velikim problemima. Oko dve trećine ispitanih građana misli da političari zloupotrebljavaju vlast zarad ličnih interesa. Ovo su rezultati istraživanja javnog mnenja koje je sproveo Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Građani Srbije smatraju da Narodna skupština ima najmanji uticaj na donošenje političkih odluka. Njen uticaj je, smatra većina ispitanika, manji od domaćih „tajkuna“ i stranih firmi, kao i velikih stranih sila. Ključni akter u donošenju političkih odluka u Srbiji je, prema mišljenju 90 odsto ispitanika, Aleksandar Vučić, predsednik države.

Više od 50 odsto ispitanika smatra da policija ne štiti građane. Umesto da štiti građane, policija štiti interese kriminalaca, političara i finansijski moćnih pojedinaca. Građani, kao najkorumpiranje institucije, vide političke partije, sudstvo i policiju, naveo je BCBP.

Istraživanje javnog mnjenja je pokazalo i veliku apatičnost građana. Ova apatičnost se ogleda u nespremnosti građana da učestvuju u aktivističkim inicijativama. Naime, svega 20 odsto ispitanika spremno je na takav vid aktivnosti, naveo je BCBP.

Građani Srbije smatraju da su institucije te koje treba da se samostalno izbore sa svim problemima zloupotrebe mehanizama vlasti i s korupcijom. Ovo mišljenje preovlađuje kod građana iako institucije smatraju korumpiranim.

Izvor: Beta
Fotografija: Standarta Predsednika Republike Srbije

Podsećamo:

Prema istraživanju koje je sprovedeno marta 2020, najstariji građani najviše veruju političarima. Oni, takođe, najbolje i ocenjuju rad članica i članova Vlade Srbije. Jednog ministra su čak ocenili prosečnom ocenom koja je za skoro jedan ceo veća od prosečne ocene koju je dobio od svih ispitanika.
V: Najstariji najviše veruju političarima i najbolje ocenjuju Vladu Srbije