Početna Magazin Godine Važna je podrška i rehabilitacija za otpuštene i nezaposlene

Važna je podrška i rehabilitacija za otpuštene i nezaposlene

Važna je podrška i rehabilitacija za otpuštene i nezaposlene

Psihoemocionalni stres je problem preživljavanja i opstanka naše nacije koji smo dijagnosticirali i sada moramo da ga lečimo, upozorava profesor Novosadskog univerziteta u penziji Bogosav Lažetić.

– Ako ove godine bude otpušteno 40.000 ljudi, najmanje 10.000 oboleće od teških kardiovaskularnih i psihosomatskih obolenja – kaže profesor Lažetić koji je međunarodnu reputaciju stekao na neurofiziologiji, neuroendokrinologiji i magnetiologiji:

– I nerođene generacije osetiće posledice takvog traumatičnog društvenog stanja jer psihoemocionalni stres utiče na genetski aparat ćelija organizma, dovodeći do urođenih poremećaja razvoja i zdravlja dece. Biće još više ubistava i samoubistava i drugih teških zločina. Dobićemo puno invalida i bolnice pune pacijenata, a mere otpuštanja radnika imaće kontraefekat jer će sve što se uštedi na platama otpuštenih biti potrošeno u zdravstvenim ustanovama za njihovo lečenje sa neizvesnim ishodom – objašnjava Lažetić.

Profesor upozorava da psihoemocionalni stres ima akutni socijalni značaj i da je došao do kritične linije iza koje “nastaje degradacija društva, masovni gubitak zdravlja i epidemija umiranja”.

On smatra da se ne može odlagati uvođenje rehabilitacionih mera za otpuštene i nezaposlene mlade ljude, koji su podvrgnuti stresnim uticajima, otkrivajući nam da govori o tezama rukopisa svoje nove knjige koju pripremna za štampu.

– Bez obzira ne ekonomsku krizu, društvo ne sme u svojim odlukama da prenebregne ono što se nekada zvalo interes radnog čoveka, što je isto što i interes nacije, jer ako te brige ne bude, bojim se da će se nama baviti samo nauke koje izvore crpe u arhivima i otkopanim kulturama – smatra Lažetić.

– Bez biološke slobode nema slobode, a gladan čovek nije slobodan čovek. Psihoemocionalni stres menja odnose ljudi i duhovni svet čoveka i predstavlja uzrok 80 odsto svih bolesti – tvrdi dr Lažetić i poručuje da spas života i pobeda stresa mora da bude cilj društva.

Ko je profesor Bogosav Lažetić

Bogosav Lažetić je dugogodišnji redovni profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, akademik je medicinskih nauka ruske i nemačke akademije, pisac udžbenika iz fiziologije za studente medicinskih fakulteta i udžbenika fiziologije za studente stomatologije Moskovskog univerziteta (grupa autora). Objavio je više od 200 stručnih radova, a bavio se i ispitivanjem neojonizujućih zračenja na biološke sisteme i elektromagnetskim zagađenjima životne sredine kao mogućim faktorima malignih oboljenja, piše Blic.