UPS: Regulisati rad od kuće i rad na daljinu

Treba zakonski regulisati rad od kuće i rad na daljinu, smatraju u Uniji poslodavaca Srbije. Takođe, treba i precizirati razlike između ovih oblika rada.

Unija poslodavaca Srbije (UPS) zatražila je da se usvoji okvir za nove oblike rada. Ove oblike koji su postali deo prakse, a među koje spadaju, pre svega rad od kuće i rad na daljinu,.treba zakonski regulisati.

Poslodavci navode da mnogi aspekti rada od kuće nisu regulisani trenutno. Zbog toga, ocenjuju u UPS, trpe štetu kako vlasnici firmi, tako i zaposleni.

Jedna od najupečatljivijih promena na tržištu rada koje je donela pandemija jeste širokorasprostranjen rad od kuće. Rad od kuće je bio preporučen, a negde, neko određeno vreme i propisan, zbog zdravstvenih rizika i propisanih mera zaštite.

Ovo je dovelo do naglašavanja problema i rizika. Ali, kako se ocenjuje u saopštenju UPS, pokazan je i potencijal da se situacija okrene u pravcu pozitivnih promena.

Unija poslodavaca Srbije smatra da je neophodno pažljivo analizirati prednosti i mane rada van prostorija poslodavca. Na ovaj način će se, kažu u UPS; osigurati konkurentnost privrede i poboljšati uslovi rada za zaposlene.

Treba i precizirati razlike između rada od kuće i rada na daljinu, uvesti mogućnost regulisanja radnog odnosa tako da zaposleni jedan deo radnog vremena provodi kod kuće.

Pored toga, dodaje se i da bi valjalo definisati obaveze u vezi sa opremom i sredstvima za rad, naknade troškova rada, kao i obaveze poslodavaca u vezi sa bezbednošću na radu.

Unije poslodavaca Srbije je ovu inicijativu uputila Socijalno-ekonomskom savetu. Ako je SES bude podržao, inicijativa će biti prosleđena i nadležnim državnim organima.

Izvor: 021

Moglo bi vas zanimati: