Početna pravilnik

Oznaka: <span>pravilnik</span>

Članak
Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za izdavanje licence, obrazac licence i način izdavanja i obnavljanja, odnosno suspenzije i oduzimanja licence organizacijama socijalne zaštite, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite, kao i način vođenja i sadržina Registra licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite.

Pročitaj više
Članak

Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Fonda PIO

Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Na osnovu člana 160. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 i 108/13) i člana 14. Statuta Republičkog fonda za...

Pročitaj više