Promenjen pravilnik za banjsko lečenje preko Fonda PIO

Ubuduće, penzioner čija penzija ne prelazi prosečan iznos moći će da ide na banjsko lečenje preko Fonda PIO samo jednom, a ne svake pete godine kao do sada.

„Novi pravilnik, koji je stupio na snagu 11. juna ove godine, propisuje da se pravo na besplatni oporavak u nekoj od banja Srbije može ostvariti samo jednom u toku primanja penzije“, kažu u Fondu PIO.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Svake godine za ovaj vid rehabilitacije za jedno mesto javi po nekoliko korisnika. Do sada je na besplatan oporavak išlo oko 13.000 najstarijih, a prijavljivalo se gotovo 40.000 penzionera. Odredbe su promenjene kako bi se izašlo u susret što većem broju ljudi.

U prvom krugu moći će da konkurišu i oni koji su ranije išli po starom pravilniku, a novi propisi važe za ubuduće.

Druga novina jeste i da će se rang-lista za oporavak o trošku Fonda PIO utvrđivati prema vrsti penzije, odnosno prema tome da li je starosna, invalidska, porodična. Do sada se utvrđivala po kategorijama osiguranika i u svakoj kategoriji po vrsti prava.

Sredstva za rehabilitaciju raspoređivaće se po filijalama i opštinama i prema broju korisnika čija penzija ne prelazi iznos prosečne penzije. (Na primer, prosečna penzija u junu 2020. godine je iznosila 27.760 dinara.) To znači da će u opštinama gde ima više korisnika sa nižim primanjima biti i više besplatnih mesta u banjama. Ranije su sredstva bila srazmerna ukupnom broju korisnika.

„Obezbeđena je ravnomernija raspodela sredstava za rehabilitaciju korisnika bez obzira na kategoriju osiguranja, kao i usmeravanje sredstava društvenog standarda prema korisnicima penzija sa najnižim iznosima penzije.“

Besplatna rehabilitacija u banjama 2020.

Konkurs za besplatnu rehabilitaciju biće raspisan kada se steknu zdravstveni i bezbednosni uslovi da najstariji iskoriste ovo pravo. Da nije bilo novog koronavirusa, oni bi već uveliko bili na oporavku.

Za besplatnu rehabilitaciju najstarijih u banjama obezbeđeno je 436,6 miliona dinara. Boravak podrazumeva 10 dana u nekom od dvadesetak lečilišta sa plaćenim prevozom.

Izvor: Novosti
FotografijaAtomska banja

Podsećamo: