invalidsko osiguranje

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije

(„Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje. Član 2 Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovim zakonom uređuje se penzijsko i invalidsko osiguranje i za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu, a uključila su se u obavezno osiguranje. Član 3 Obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem obezbeđuju se prava za slučaj starosti, invalidnosti, smrti i

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije

(„Sl. glasnik RS“, br. 108/2013) Član 1. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), član 80a menja se i glasi: „Član 80a Izuzetno od člana 80. st. 1. do 3. ovog zakona, penzija se usklađuje: – u oktobru 2013. godine, tako što će se povećati za 0,5%; – u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%; – u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%; – u aprilu 2015.